Tycker du att det är komplicerat att vara intellektuell och troende? Frågan ställdes till Lotta Lotass, framstående svensk författare som nyligen utsetts till ledamot av Svenska Akademin och vars böcker präglas av en kristen tematik. Hon svarade: Ä Nej, min tro finns oberoende av allt annat. Den är ett rum att vistas i. (SvD 19 december 2009)

Bilden av kristen tro idag är att den handlar om en subjektiv dimension, frikopplad från sanning och verklighet; den är ett inre stämningsläge.

En före detta muslimsk terrorist beskriver hur detta synsätt blir allt vanligare bland kristna: När jag var muslim var min tro som en cirkel med en punkt i. Cirkeln var min tro och punkten i cirkeln var mitt liv. Men för de flesta kristna jag möter verkar cirkeln vara deras liv och punkten i cirkeln är deras tro.

Denna radikala privatisering av tron är en följd av två hundra år gammal kritik av kristendomen. Från upplysningen och framåt har Guds existens och därmed Guds uppenbarelse i historien ifrågasatts och avvisats. En allt mer naturalistisk världsbild har kommit att dominera västerlandet.

Det naturliga för kristna vore att bemöta kritiken. Men istället har många valt att acceptera kritiken, men utan att överge tron. Lösningen är istället att privatisera tron och göra den till något enbart subjektivt. På ytan kan det verka heroiskt Ä vi fortsätter tro trots allt som motsäger det vi tror på Ä men innebär i verkligheten en radikal omdefiniering av vad det innebär att vara kristen. Hade Petrus eller Paulus känt igen sin tro i Lotass version?

För Paulus var Jesus uppståndelse, som yttre objektiv händelse, avgörande. Om den inte skett skulle allt förändras. I 1 Kor 15 skriver han: Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.

Att Gud uppväckt Jesus från de döda var varken ett stämningsläge i ett inre rum eller en isolerad punkt i Paulus liv; det var ett faktum som definierade hela hans liv.

Ska kristen tro åter bli ett långsiktigt intressant alternativ i Sverige måste vi fördjupa perspektiven; från andlighet som enbart subjektiv upplevelse till andlighet som är förankrad i en objektiv verklighet.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln är publicerad i senaste numret av Budbäraren