Kyrkan har ett mångfaldigt uppdrag som grundar sig på Gud och hans handlande genom historien. Gud är rättvis och barmhärtig. Han hatar orättvisor och förtryck. Många profeter kom och talade och agerade mot detta. Moses fick uppdraget att rädda ett helt folk ur slaveri. Gud är kärlek och det yttersta tecknet är Jesus, hans liv, död och uppståndelse. Han förlät dem som förföljde honom, han fördömde inte äktenskapsbryterskan och han hjälpte de svaga. Jesus är också sanning, men han var inte rädd för öppna samtal. Även aposteln Paulus förde en slags religionsdialog i Aten, fast han tummade inte på nödvändigheten av omvändelse och Jesu unika ställning.

Islam är en del av Europa och antalet muslimer i ökar våra samhällen. Kyrkan måste förstå vidden av sitt uppdrag och ansvar i denna situation. Det innefattar dialog, konfrontation, evangelisation och kärlek.

DIALOG: Hösten 2007 skrev 138 muslimska ledare ett öppet brev till världens kristna. Man manade till dialog och visade på saker som borde förena oss – för fredlig samexistens. Strax därefter kom ett svar från 300 kristna ledare från hela världen. Bland dem evangelikaler som John Stott, Bertil Ekström, Rick Warren och Bill Hybels. I sitt svar, som bland annat publicerades i New York Times, tog man emot den utsträckta handen och bad även om förlåtelse för de tillfällen då kristna handlat fel gentemot muslimer.

Detta är ett gott initiativ och det finns givetvis många samtalsforum som pågår eller borde startas lokalt, nationellt och internationellt. Kristna har ett ansvar att aktivt föra dialog, för det gemensamma goda, för Guds och människors skull. Samtidigt måste vi se den verklighet som råder bortom dialogens finrum, där hundratals miljoner människor förtrycks i islamska regimer, men även drabbar medborgare i Europa.

KONFRONTATION: Den brittiska TV-kanalen 4 har visat en dokumentär om tusentals muslimer som blivit kristna och förföljs på grund av det – i Storbritannien. Dessa före detta muslimer trakasseras, får sina bilar förstörda, tvingas till underjordiska gudstjänster, lever under ständiga dödshot. Detta måste fördömas och konfronteras. Filmen visar också böcker som publiceras och distribueras i England som klart och tydligt säger att de som lämnar islam måsta dödas. Här måste Kyrkan påminnas – med Martin Luther Kings ord – att ”inte vara statens herre, ej heller dess underdåniga tjänare, utan vara statens samvete”.

EVANGELISATION: Som TV-dokumentären tydligt visar har Jesus mött och förvandlat tusentals muslimer. Det är en del av Kyrkans uppdrag och ansvar: att vara Jesus efterföljare och berätta om honom. Många muslimer kommer till tro på Kristus, inte bara i Storbritannien, utan även i Iran, där en stor kristen väckelse pågår. Jesus-manifestationen i Stockholm den 3 maj kommer också att synliggöra detta.

KÄRLEK: Jesus sa: Be för dem som förföljer er. Älska din nästa som dig själv. Vad ni har gjort mot en av dessa minsta det har ni gjort för mig. Be för Osama bin Ladin! Bjud muslimska grannar på kaffe. Hjälp svenska muslimer som skäms och oförskyllt får lida för vad muslimska terrorister gör.

MATS TUNEHAG

Ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln är publicerad i Världen idag den 28 april 2008.