Vi vill uppmuntra Dig att genom en enkel handling engagera Dig för Dina trossyskon i Indien. Vi har färdigställt fyra olika brevmallar som enkelt kan användas för att påverka makthavare att agera mot religionsförföljelserna. Breven är redan skrivna, så det enda som behövs är att Du undertecknar och skickar iväg breven till de adresserna som finns i mallarna.

Under RESURSER/Indiens kristna i vänstermenyn finns en länksamling och även brevmallar som Du kan använda.

Tillsammans förändrar vi situationen!