Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) är en ung rörelse med djupa historiska rötter. I nuvarande form startade den hösten 2001, men historiskt går rötterna tillbaka till 1846 och bildandet av den första Svenska Evangeliska Alliansen. Den alliansen avvecklades i början av 1990–talet.

SEA:s vision är ett Sverige förvandlat av evangeliet. Vi vill bygga relationer mellan kristna för att utifrån ett evangelikalt perspektiv inspirera församling och samhälle. Vi vill vara en varm och tydlig kristen röst både inåt mot kristenheten och utåt mot samhället. Vi drömmer om ett Guds folk som är frimodiga och stolta ambassadörer för Guds rike i Sverige och världen!

Som generalsekreterare för SEA arbetar Stefan Gustavsson, som bl.a. skrivit böckerna ”Kristen på goda grunder” och ”Gör som Gud – bli människa”. Stefan är även direktor för CredoAkademin och predikar och föreläser runt om i Sverige och världen.

VI ÄR MÅNGA KRISTNA…

I Sverige finns det idag flera hundratusen evangelikalt kristna. Ibland kan man få känslan av att kristna är en liten marginaliserad grupp i samhället, men så är det inte. Vi behöver ställa oss tillsammans och visa att vi är många som…

• menar att Jesus är den han säger sig vara och som Bibeln berättar om

• kristen tro inte är en privatsak, utan bör synas och höras i det offentliga rummet

• står för äktenskapet mellan en man och en kvinna

• anser att religions- och yttrandefrihet är en naturlig ingrediens i en demokrati

• menar att livet är skapat av Gud och därför heligt

…MEN BEHÖVER BLI FLER SOM FÖRSTÄRKER DEN KRISTNA RÖSTEN!

Trots att vi är många kristna, så hörs vi inte så mycket. Svenska Evangeliska Alliansen vill vara en stark, tydlig och varm röst för den kristna tron och de klassiskt kristna värderingarna.

Under hösten genomförde vi bl a en annonskampanj i Stockholms tunnelbana för att bevara äktenskapet mellan man och kvinna. Då annonserade vi med budskapet ”Bevara äktenskapet: mamma-pappa-barn” och fick erfara hur ett till synes ganska enkelt budskap mötte starkt motstånd. Många ifrågasatte till och med vår rätt att annonsera med ett sådant budskap.

Vi arbetar över alla samfundsgränser och samlar evangelikalt kristna med ett gemensamt förtroende för Bibeln, ett beroende av Anden, en bekännelse till Jesus, en iver i missionsuppdraget och ett engagemang för samhället.

Ju fler vi är desto starkare blir den kristna rösten. Så enkelt är det faktiskt. För varje person som väljer att bli medlem skruvas volymen på den kristna rösten upp något. I dagsläget är vi cirka 1300 medlemmar. Med tanke på hur många kristna vi är i Sverige kunde vi vara betydligt fler. Under 2007 valde över 400 personer att gå med i Svenska Evangeliska Alliansen. Vi ser hur fler och fler inser behovet av en varm och tydlig kristen röst i det offentliga rummet. Gör Du det med? I så fall vill vi hälsa Dig varmt välkommen med i arbetet för en förvandlad nation.

LUKAS BERGGREN

Samordnare

Svenska Evangeliska Alliansen