– RFSU:s uppmaning att göra sex- och samlevnad till en del av varje skolämne, visar hur viktigt det är med ökade kunskaper hos barn och unga kring viktiga livsfrågor. Den kristna tron har i alla tider hjälpt människor i alla åldrar att hantera dessa. Därför vill vi nu att Skolverket gör kristendomskunskap till en del av varje skolämne.

– I geografi kan man prata om hur den kristna tron har kunnat växa från att ha betraktats som en obetydlig judiskt sekt till världens största rörelse, och i ämnet idrott och hälsa kan man prata om den kristna trons betydelse för folkhälsan.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen efter att tidningen Dagen rapporterat om att RFSU uppmanat skolor att ha in sex- och samlevnad i alla skolämnen.

Bland annat ska historielektionerna handla om sexualundervisningens framväxt. På fysiken ska det handla om hållbarheten hos en kondom. I matematiken ska eleverna räkna ut sannolikheten att få en könssjukdom.

– Enligt läroplanen ska skolans värdegrund vila på den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Kanske det bästa sättet då vore att låta västerlandets största idétradition, kristendomen, genomsyra varje skolämne, säger Stefan Gustavsson.

Nedan följer några exempel på hur kristendomen kan genomsyra andra skolämnen:

 • Geografi Ä hur den kristna tron har växt till världens största rörelse
 • Naturvetenskap – hur den kristna tron har legat till grund för vetenskapen
 • Bild Ä hur man målar ikoner
 • Engelska Ä hur man berättar om evangeliet på engelska
 • Samhällskunskap – hur den kristna tron har banat väg för demokratin
 • Fysik Ä hur man kan gå på vatten
 • Svenska Ä hur man skriver kristen andaktslitteratur
 • Kemi Ä hur man gör vatten till vin
 • Matematik Ä hur man räknar ut relationen mellan antalet församlingsmedlemmar och storleken på kollekten
 • Teckenspråk Ä hur man tecknar olika bibelverser, till exempel Joh 3:16
 • Teknik Ä hur man bygger en tryckpress för bibelproduktion
 • Gymnastik Ä hur den kristna tron har påverkat folkhälsan

– Då RFSU som en lobbyorganisation och landets största säljare av preventivmedel har fått Skolverket att frångå Lgr11:s princip om att alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att de inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen, förutsätter vi att myndigheten nu även välkomnar liknande initiativ från andra intresseorganisationer, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Vi vill därför uppmana Moderata ungdomsförbundet att utforma lektionerna i samhällskunskap, Svenska Veganföreningen att ensam få gästa hemkunskapen, och Humanisterna att hålla i filosofi- och religionskunskapen.