När historikern och den tidigare FN-chefen Charles Malik år 1980 invigningstalade i Billy Graham-centret vid Wheaton College, Illinois, gjorde han ett uttalande som blev en väckarklocka. Det största hotet mot den evangelikala kristenheten var inte bristen på evangelisationssatsningar Ä utan anti-intellektualism.

Malik uppmanade sina lyssnare, bestående av kristna ledare, att tänka igenom om deras tankesätt hade någon chans att bli det dominerande tankesättet på de stora universiteten i Europa och USA, vilka i sin tur kontrollerar samhällsklimatet i deras del av världen. Att ge upp den intellektuella arenan innebar nämligen ett självförgörande drag, menade Malik.

För 100 år sedan upplevde Sverige en stor väckelse, församlingstillväxt och intensiv mission både inom landets gränser och utanför. Men idag räknas Sverige som ett av de mest sekulariserade länderna i världen och både kyrkan och evangeliet har försvunnit från den offentliga arenan. Skälet till detta går i stora drag tillbaka till upplysningstänkandet som fick ett starkare fotfäste i samband med filosofiprofessorn Ingmar Hedenius utmaningar mot den kristna kyrkan.

Kristna gjorde då två felaktiga gensvar. Dels anpassade sig kristna teologer till upplysningstänkandet, vilket resulterade i liberalteologins förnekande av mirakler, uppenbarelsen och det övernaturliga. Andra, som ville förbli bibeltrogna och förkastade upplysningstänkandet, isolerade sig från kulturen, akademin och vetenskapen.

Sverige förlorades på idéernas område, och det är där vi behöver arbeta för att göra evangeliet trovärdigt igen.

I samband med konferensen Till trons försvar, anordnade SEA en ledarlunch med apologeten William Lane Craig för representanter från församlingar och organisationer som ingår i vårt nätverk. Bland annat berättade han om ett samtal med en pastor som menade att det intellektuella försvaret av den kristna tron var en nyckel i en kommande väckelse.

”Vanligtvis tänker man sig att apologetik kan leda till en förnyelse i bättre tänkande”, sa Craig.”Inte till en andlig förnyelse i församlingen.”

Pastorn noterade dock att när människor blir intellektuellt engagerade i sin tro, kan artikulera den och verkligen blir säkra på dess sanning, kommer detta att leda till andlig väckelse i människors liv. ”De kommer att bli mer evangeliserande, mer överlåtna Ä eftersom de verkligen tror att det är sanningen Ä och de kommer att kunna undervisa andra”, fortsatte Craig.

”Människor skriver hela tiden brev till vår webbsida, www.reasonablefaith.org, att apologetik har en andligt förnyande inverkan i deras liv. Vi har mött så många människor som kan beskrivas som ”köttsliga kristna”, sådana som tror men inte är riktigt överlåtna i sin Gudsrelation. Men när de får reda på argumenten för Guds existens och beläggen för Jesu uppståndelse, har de förändrats helt och hållet. De blir mer levande i sin tro och vill dela den med andra.”

Utifrån min personliga erfarenhet kan jag inget annat än hålla med William Lane Craig. Personlig väckelse börjar när den kristna tron tas på allvar och man övertygas om dess sanning och intellektuella hållbarhet.

Jacob Rudolfsson, samordnare SEA

Fotnot: Vi arbetar för fullt med att tillgängliggöra William Lane Craigs föreläsningar från konferensen på webben. Till dess kan vi dock rekommendera dessa debatter med Craig om Guds existens från våra nordiska grannländer:

* Debatt i Danmark
* Debatt i Finland

Fotnot 2: För mer information om att ingå i vårt nätverk för församlingar och organisationer, kontakta vår medlemsvärvare Joel Backman, joel.backman@sea.nu eller 0721-64 51 84.