Enhet är viktigt och måste finnas på varje kristens agenda. Alla som genom tro och dop är förenade med Kristus hör därmed också ihop med varandra. I honom är vi ett. Det är därför mycket positivt att frågan om enhet idag står högt upp på agendan. Samtidigt kan frågan om enhet inte skiljas från andra frågor, skriver Stefan Gustavsson.

Enhetssträvan som ignorerar sanning och rätt vanärar Jesus (han är sanningen), på samma sätt som sanningslidelse utan längtan efter enhet vanärar honom (hans församling utgör en kropp).

I Johannes 17 ber Jesus till sin Fader. Det är den längsta bönen vi har återgiven i evangelierna och den blottlägger Jesu innersta önskan för sina lärjungar. Den får sin speciella tyngd av att Jesus ber denna bön sista kvällen innan fängslandet, tortyren och korsdöden. Jesus ska fullbordade den första delen av frälsningsverket genom att dö för folkets synder. Själv kommer han inte att vara kvar i världen, men han ber för lärjungarna som ska vara kvar här, v 11.

Vad ber han om? Ända sedan den ekumeniska rörelsens framväxt, från 1890-talet och framåt, har Jesu bön sammanfattats med ordet enhet; Jesus ber att hans lärjungar ska bli ett. Flera gånger återkommer Jesus till bönen om enhet:

  • att de blir ett, v 12
  • att de alla skall bli ett, v 21
  • att de skall bli ett, v 22

Men en genomläsning av Jesu bön visar att det är en förenkling. Bönen är centrerad runt tre bönemännen; att bevaras från det onda, att helgas i sanningen och att bli ett som Fadern och Sonen är ett. Jesu bön om enhet är insatt i ett sammanhang där Jesus ser till lärjungarnas hela situation.

Vad är det som ligger på hans hjärta när han säger: ”Jag ber för dem”, v 9? Vad är Jesu önskan för sina efterföljare? Om vi läser bönen i sin helhet ser vi att hans bön gäller tre områden.

För det första ber Jesus att lärjungarna ska bevaras. I v 11 ber han: ”Helige Fader, bevara dem i ditt namn Ä” och i v 15 ”Jag ber Ä att du skall bevara dem från det onda”. Det finns alltså både en positiv och en negativ sida i bönen om att bli bevarad; de ska bevaras i Gud Ä Guds namn står för Gud som person Ä och de ska bevaras från allt det som står Gud emot, alltså det onda.

För det andra ber Jesus att lärjungarna ska helgas. Två gånger återkommer Jesus till detta. I v 17 ber han: ”Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning” och i v 19 ber han att ”de ska helgas genom sanningen”. Att helgas betyder att avskiljas, att reserveras för något. Jesus ber att lärjungarna ska höra ihop med sanningen och han tydliggör att sanningen finns i hans Ord.

Kännetecknet på en lärjunge är att ”de har bevarat ditt ord”, v 6. Ordet kommer från Fadern och är grunden för lärjungarnas tro: ”Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig”, v 8.

För det tredje ber Jesus att lärjungarna ska bli ett. Motiveringen är storslagen. Jesus ber till Fadern och säger: ”för att liksom vi är ett Ä de skall fullkomnas och bli ett”, v 22. Lärjungarnas enhet ska återspegla enheten mellan Fadern och Sonen. Resultatet är likaså storslaget: ”då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig”, v 23. Enheten är en viktig del av vårt vittnesbörd.

Jesus ger oss faktiskt ingen valfrihet i Johannes 17; vi kan inte välja och vraka. Det är tre perspektiv som hör ihop. Det handlar om att bevaras i Gud, helgas i sanning och att bli ett.

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare SEA