Nu har vi publicerat resultatet från den enkätundersökning vi har
genomfört med samtliga toppkandidater till Kyrkomötet – för samtliga

nomineringsgrupper i alla de tretton stiften.

– Resultatet av

enkätundersökningen är både intressant – och sorgligt för kyrkan – på

flera sätt, säger SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson i en

första kommentar till undersökningen.

Resultatet av undersökningen hittar Du genom att klicka på följande länk.

Svar till enkätundersökningen