I början av sommaren startades Svenska Evangeliska Alliansens ungdomsorganisation YES – Young Evangelicals of Sweden. Mycket har hänt under året som gått. YES har en egen styrelse som leder arbetet och förbundsordförande är Andreas Carlson, 21 år, från Mullsjö. Vi kontaktade Andreas för att stämma av det första halvåret och få hans syn på framtiden.

Nu har YES varit igång ett halvår – hur har det gått så här långt?

– Vi fick en kanonstart i somras och är nu runt 1 100 medlemmar. Vi har gjort våra första utspel på debattplats i media och organisationen börjar växa. Nu är vi också igång med att starta upp lokalavdelningar runt om i Sverige.

Varför tror Du att Ni har sett en så positiv utveckling?

– Det finns en längtan hos många ungdomar att deras kristna tro ska bli en del av hela livet. Vi vill ge redskap för att kunna stå upp för och vara tydlig med tron. Jag tror också att situationen för unga människor i Sverige är allt annat än enkel idag, i detta finns vi kristna ungdomar. Att då samlas kring vår gemensamma bekännelse till Jesus och utgå ifrån den i vårt engagemang tror jag kan bli en styrka och en trygghet för kristna ungdomar i vårt land.

Du säger att Ni har startat lokala grupper på några platser, berätta mer om det!

– Vi har startat i Stockholm och Göteborg där planerna redan är igång för vårens aktiviteter. Inom kort startar vi också i Karlskoga, Jönköping och Oskarshamn. Det lokala engagemanget är mycket viktigt där våra medlemmar kan engagera sig på hemmaplan och mötas från olika sammanhang och samfund för att gemensamt agera utifrån sin gemensamma bekännelse till Jesus från Nasaret. Lokalavdelningarna är också den arm som YES kan ha kontakt med lokala församlingar igenom, vi vill vara en resurs för och samarbetspartner med församlingar och kristna organisationer.

Hur är intresset för kristen tro och kristna värderingar bland ungdomar idag?

– Många skulle säga att det är obefintligt, att den kristna tron ses som en mossig institution. Men det finns en rotlöshet och en längtan efter mening i ungdomar idag. Vi som kristna sitter inne på sanningen och har svaret på många av livets frågor och problem. Därför behövs det en tydlig, stark och positiv kristen röst för ungdomar.

I en artikel under hösten lyfte Du och vice ordförande Sarah Lundgren fram behovet av att samhället får en annan attityd till sex – varför är det viktigt?

– Just för att rotlösheten är så djup och försöken att fylla livet med mening tar sig olika, ofta destruktiva, uttryck. Vi ser ett samhälle där många unga far illa och vi tror att sexualiseringen är en av orsakerna. Till att börja med finns det en osund hets bland unga på området, som får mer bränsle av den ofta felvridna sexualupplysningen. Ungdomar uppmanas att utforska sin sexualitet och respekten för andra människor får sig en törn när sex får en så viktig position i många ungas liv. Tonårsaborter och könssjukdomar bland ungdomar ökar lavinartat. Om trohet och avhållsamhet i alla fall fick nämnas skulle de siffrorna kunna sänkas. Men att tala om det är tabu i samhället, därför behövs en ny attityd i grunden.

Alldeles nyligen var Du med i ”Människor och Tro” i P1 som ett exempel på en starkt växande ungdomsorganisation och då lyfte Du fram bibeltron som en viktig fråga för oss som kristna. Hur tänker Du där?

– Ett fundament för oss som kristna är Bibeln. Jag är övertygad om att det är Guds ord till oss människor, och inte människors ord om Gud. Vi i YES vill slå ett slag för Bibelns trovärdighet och auktoritet. Det är en mycket viktig fråga, kanske framför allt bland kristna ungdomar som kan bli osäkra när bibelkritik kommer från alla möjliga håll. Det finns goda skäl för att tro på Bibeln. Vi vill presentera argumenten och ingjuta ett förtroende för Bibeln som vi tror leder till ett större självförtroende för kristna ungdomar.

Vad är planerna för framtiden då?

– Under våren ska vi starta fler lokalavdelningar runt om i landet. Vi hoppas också kunna bli fler, och vi ser gärna att vi får lite draghjälp av SEA:s medlemmar med att få fler medlemmar. Vi kommer också att fortsätta att agera i frågan om ungas uppväxtvillkor. Dessutom har vi haft kontakt med humanisternas ungdomsförbund Unga humanister, som vi eventuellt kommer föra en vidare diskussion med under våren.

Hur ser YES ut om ett år?

– Det tar tid att bygga en slagkraftig organisation, men jag hoppas att YES om ett år är en organisation med runt tio lokalavdelningar och 2 000 medlemmar. En organisation med självförtroende som har etablerat sig allt mer på kartan. Vi ska ha genomfört våra första utbildningar och seminarier och agerat genom debattartiklar i media.

Till sist – har du något nyårslöfte?

– Jag har inte uppfyllt förra årets om att börja träna regelbundet, så det får bli det! Plus att fortsätta jobba järnet med vännerna i YES för att skapa en ung, stark och positiv kristen röst i samhället.

Besök gärna YES egna hemsida på www.yesibelieve.se