Finns det hopp för Europa? Vi vet hur den ekonomiska krisen har satt klorna i kontinenten och hur arbetslöshet, främlingsfientlighet och enorma budgetunderskott är vardag för många européer. I Sverige har vi klarat oss relativt väl, men om vi blickar ut över Europa så ser vi ökande motsättningar mellan syd och nord och inom många länder. SEA:s Daniel Ringdahl rapporterar från Europeiska Evangeliska Alliansens generalsamling i Nederländerna 7-11 oktober.

Kris är det nya normala

Finns det hopp om en bättre framtid? Det är frågor som har belysts på Europeiska Evangeliska Alliansens generalsamling i Nederländerna 7-11 oktober. Jim Memory, som till vardags undervisar i europeisk mission på Redcliffe College, har hjälpt oss minnas vår historia: Europa har alltid varit i olika sorters kriser. De senaste sextio årens fred i Europa är exceptionella sett till historien! Vi har alltid varit i ekonomisk, politisk eller social kris på ett eller annat sätt, men också i de tiderna har kyrkan levt och vuxit! Så har det även varit utanför Europa. Tänk på den första kristna kyrkan som levde under starkt politiskt tryck från Romarriket, under de första tre hundra åren Ä trots förföljelse och exkludering levde kyrkan och växte! Kriser är med andra ord ingenting nytt. Vi behöver lära oss att navigera mellan å ena sidan nostalgi och å andra sidan rädsla.

Vilket hopp?

”Men”, tänker kanske du, ”det är föga tröstande. Det gör bara den mänskliga situationen ännu mer hopplös. Är kris allt vi har att hoppas på?” Det är nu det är relevant att fråga vad vi hoppas på. Jag fick en ”aha-upplevelse” när Jim Memory sa:

Den dominerande ideologin i dagens Europa är att ekonomisk tillväxt är garanten för fred, framgång och tillväxt.

Ja, jag tror att det stämmer. Lyssna på politiker, journalister, analytiker. Alla har samma budskap: bara tillväxten kan stiga till 2-3 % per år så klarar sig Sverige. Då kan arbetslösheten sjunka, då vågar företagen satsa, då vågar svenskarna konsumera, o.s.v. och detsamma gäller över hela Europa. Men ”ekonomisk tillväxt” är ett bräckligt hopp. Vi har inga garantier för att våra ekonomier ska återhämta sig, och vi har inga garantier för att ekonomisk tillväxt skulle hjälpa oss att bibehålla fred.

Som Kristi kyrka har vi däremot ett helt annat hopp. Vår berättelse om hopp för Europa bygger inte på ekonomiska analyser och konsumtionsstatik, utan på övertygelsen om att Jesus Kristus lever. Biskop Leslie Newbigin lär ha fått frågan om han var optimist eller pessimist. Han svarade att han var ingetdera, ”men Jesus Kristus är uppstånden från de döda”!

En större vision

Just det! Jesus Kristus är uppstånden från de döda. Han har besegrat alla orsaker till hopplöshet och uppgivenhet, och denne Jesus kallar oss till gemenskap med sig. Där finns verkligt hopp för Europa. Jeff Fountain, grundare av The Schuman Centre, har påmint oss om hur Europas historia är historien om hur tron på Jesus Kristus har inspirerat människor att bygga Europa, och det inspirerade även Robert Schuman, en av initiativtagarna till Europeiska Unionen. Schumanns vision under Andra Världskriget var att fransmännen (och övriga européer) skulle kunna förlåta och älska tyskarna och varandra. ”Vi ska älska både Gud och vår nästa.” Det drev honom att arbeta fram europeiska stål- och kolunionen som sedan blev Europeiska Unionen, och vi vet hur oerhört viktig den unionen har varit för att främja fred och välfärd!

Låt oss be om att Kristi seger över det döda ska få ge oss hopp för framtiden. Inte ett hopp som bara handlar om att klara nästa budget eller bibehålla ekonomisk tillväxt, utan ett hopp om att Guds rike ska få prägla den här världen med fred, rättvisa och hopp för allt levande.

Daniel Ringdahl
Svenska Evangeliska Alliansen

Fotnot: I samband med generalsamlingen valdes Thomas Bucher, med bakgrund som koordinator inom Operation Mobilisation, till ny generalsekreterare för Europeiska Evangeliska Alliansen.

Nedan finns länkar till längre rapporter av föredragen (på engelska):