– Kristen tro har alltid tagit sin utgångspunkt i Guds ord. Men efter två hundra år av bibelkritik råder idag ofta vilsenhet i församlingen hur man egentligen ska se på Bibeln. Vi behöver hitta vägen mellan å ena sidan en naiv och oreflekterad bibelsyn och å andra sidan en onödig skepsis som utgår från kristendomskritiska förutsättningar. Därför behöver vi nu komma samman och samtala om vad vi menar med att Bibeln är Guds ord.

Det säger SEA:s generalsekreterare, Stefan Gustavsson, inför temadagen om bibelsyn lördagen 27 okotober på Örebro Missionskola. Temadagen har rubriken ”Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?” och arrangeras av SEA, Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) och Stiftelsen Svenska Folkbibeln. Denna dag är en fortsättning på det samtal som under våren 2012 pågick i tidningen Dagen där samtliga arrangörer har medverkat.

– Som kristna från olika sammanhang behöver vi komma upp ur våra skyttegravar och söka förståelse och respekt för varandras utgångspunkter. Vi som bekänner Bibeln som Guds ord behöver också tillsammans reflektera över vad vi egentligen menar med detta. Speciellt i en tid när den avgörande frågan för många inte är om Bibeln är Guds ord, utan om Bibeln överhuvudtaget har någon relevans för mitt liv, säger Mikael Tellbe, Lärare i Nya Testamentet på ÖTH.

Anders Robertsson från Stiftelsen Svenska Folkbibeln fortsätter:

– Är vi inte tydliga med vår tro på Bibelns inspiration och auktoritet, blir vi oförmögna att fostra fram lärjungar i våra församlingar och dåliga på att vinna nya människor. På alla dessa områden är Bibeln vår huvudkälla. Med tanke på kritiken från sekulär humanistiskt håll bör vårt försvar av Bibeln dessutom vara genomtänkt. Jag hoppas att temadagen ska kunna hjälpa oss inför de utmaningar som vi möter i vardagen, församlingen och samhället idag.

Temadagen kommer att innehålla fyra olika seminariepass där olika talare kommer att ge ett huvudanförande som sedan responderas på, följt av ett kortare samtal. Ämnena rör sig kring bibelsyn i det 21 århundradet, GT:s historiska förankring, om det finns myter i Bibeln, samt om att läsa och tolka Paulus i dåtid och nutid. Endagskonferensen avslutas med ett panelsamtal under ledning av Daniel Grahn, publisher och VD för tidningen Dagen.

För program och medverkande klicka här.