– Vi fördömer helt bruket av förolämpningar och förtal av anhängare av andra religioner eller deras grundare. Sådana provocerande uttalanden väcker alltid misstankar och förvirring.

Det säger Dr Geoff Tunnicliffe, generalsekreterare för Evangeliska Världsalliansen (World Evangelical Alliance, WEA).

WEA, som representerar över 600 miljoner evangeliskt troende kristna över hela världen, med bland annat observatörsstatus vid FN, fördömer våldet där bland andra USA:s ambassadör i Libyen och andra har dödats som protest mot den nedsättande anti-muslimska filmen. Samtidigt slår WEA fast att det aldrig kan finnas något berättigande av det våld som har kostat livet på ambassadpersonal, vilka är avgörande för att bygga ömsesidig förståelse i internationella relationer. WEA uppmanar därför kristna och muslimer att tillsammans verka för ett sansat klimat i denna laddade atmosfär.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för WEA:s svenska motsvarighet, Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), som representerar drygt 100 000 kristna i Sverige, tillägger:

– Kritik av idéer och föreställningar är en förutsättning för ett öppet samhälle men att gå till personangrepp är inget uttryck för ett respektfullt samtal. Det är alltid viktigt med respekt för varandras olikheter. Samtidigt är det mycket olyckligt att svenska och internationella medier pekar ut Muhammedfilmen och dess upphovsman som ansvariga för dödsfallen och våldet. Det är alltid förövarna som är ansvariga för sina handlingar. Allt annat vore att omyndigförklara människor i de länder där protesterna pågår.

– Det är också olyckligt att en del medier tycks antyda att det finns starka kristna intressen bakom konflikten, när dessa minoriteter lever i en särskild utsatt situation i området, fortsätter Stefan Gustavsson.

Geoff Tunnicliffe avslutar:

– Vi står tillsammans med våra kristna bröder och systrar i dessa länder med en muslimsk majoritetsbefolkning i fördömandet av både filmen och det våld som har följt.

WEA menar att trots stora skillnader mellan olika livsåskådningar, måste människor från olika trosbakgrunder fortsätta att bygga mekanismer för fredlig samexistens. WEA är i sitt arbete engagerad med att fördjupa relationer med dem som har andra livsåskådningar, för att lösa spänningar runt om i världen.