SEA:s partner Europeiska Evangeliska Alliansen (EEA) är en av de organisationer som bidragit till de nya direktiv om religionsfrihet som EU:s medlemstater nu har antagit. Direktiven stärker EU:s kapasitet att försvara religions- och övertygelsefriheten och förpliktigar EU-delegater, ambassader och tjänstemän att övervaka och genomföra åtgärder när offer rapporterar om förbrytelser mot religionsfriheten.

”Religions-och övertygelsefriheten är ett lackmustest för övriga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,” sa EEA:s
Brysselansvarige Christel Ngnambi, som i mars besökte SEA:s årsmöte, när han talade vid en mottagning i måndags efter beslutet i Europaparlamentet. Han tillade:

”Religions-och övertygelsefriheten beror inte slutgiltigt på statens och dess ämbetspersoners gillande eller de omväxlande majoritetsåsikterna. På samma sätt är det mycket mer än en frihet för religiösa; det är en grundläggande rättighet för alla människor som aldrig någonsin kan tas ifrån dem.”

Klicka här för att läsa EEA:s rapport om beslutet. Dagen skriver också om de nya religionsfrihetsdirektiven