Evangelikala kristna ledare från över 100 länder möttes denna vecka i Pattaya i Thailand. Ledarna för nationella evangeliska allianser möts på detta sätt vart sjätte år. Mötet inleddes i lördags med thailändsk dans och musik samt med en parad av flaggor från de länder som de 500 deltagarna representerar.

Den Svenska evangeliska alliansen, SEA, representerades av Stefan Gustafsson och Mats Tunehag, och SEA: partner EFK hade också representanter på kongressen. Globalt finns det närmare 130 nationella evangeliska allianser som samlas under det globala paraplyet Evangeliska världsalliansen, WEA. Tillsammans representerar vi över 430 miljoner kristna världen över. Vårt positiva inflytande är erkänt och Kanda Vajrabhaiya, en representant från Thailands regering, bekräftade värdet av samarbete med WEA och evangeliska kristna allianser i samhällsutvecklingen.

– I år är det 180 år sedan kristna missionärer kom till Thailand. Kristna har inte bara gett oss kunskap genom utbildning, teknologi och medicin, men även hjälpt till med infrastruktur i form av skolor, universitet och sjukhus – allt för hjälpa Thailands folk, sade Kanda Vajrabhaiya.

Den första dagen avsattes till bön, fasta, bibelläsning och lovsång. Genom det ville man bereda kongressen i bön men också be för viktiga frågor och problem i vår värld. Under kongressen har vi bearbetat frågor som fattigdom, religionsfrihet, samarbete, med mera.

WEA:s ledare Geoff Tunnicliffe uttryckte förhoppning att WEA:s 128 nationella alliansledare skulle bli uppmuntrade och bättre utrustade i arbete med kristen samverkan. I många länder är evangelikala kristna en diskriminerad och ibland förföljd grupp. Även i Sverige försöker en del media framställa oss som en udda, liten och extrem grupp. Men det är viktigt att inse att globalt sett är vi många och antalet växer och närmar sig en halv miljard människor som bidrar till människors och samhällens välfärd – andligt, socialt och ekonomiskt.

SEA är en växande allians av samfund, församlingar, organisationer och enskilda som arbetar för ett förvandlat Sverige. Men vår vision omfattar givetvis även vår egen kontinent Europa, men även alla folk och länder. SEA är en del av den Europeiska Alliansen, den Evangeliska världsalliansen samt den globala Lausannerörelsen. SEA bidrar med sin erfarenhet och resurspersoner till dessa regionala och globala nätverk, men SEA får också värdefulla insikter och kontakter från dem. Det är ett viktigt samarbete. Tillsammans är vi en globalt växande allians av samfund, församlingar, organisationer och enskilda från hela världen som vill tjäna Gud och människor.

MATS TUNEHAG

Ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen