– I det läge som Sverige och Europa befinner sig i nu med växande intolerans mot kristna och andra religiöst troende i arbetslivet, utbildningen och media samt motsättningar mellan olika grupper, välkomnar jag Europarådets resolution. Resolutionen erbjuder konstruktiva lösningar på hur vi kan leva tillsammans i ett alltmer mångkulturellt samhälle.

Det säger Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) generalsekreterare, Stefan Gustavsson, efter att Europarådet den 29 januari antog resolutionen ”Att hantera intolerans och diskriminering i Europa med ett särskilt fokus på kristna” med 67 röster för, 2 röster emot, samt 15 röster som avstod.

Resolutionen baserades på en rapport av den moldoviske parlamentarikern Valeriu Ghiletchi (EPP) som hänvisar till ”The Global Charter of Conscience Ä Det internationella samvetsfördraget” som ett viktigt redskap för att ”lösa utmaningar kring religion i offentligheten”. I Sverige lanserade SEA ”Charter of Conscience” 2012 i samband med ett besök av huvudförfattaren Os Guinness hos bl.a. dåvarande samfundsminister Stefan Attefall (KD), vilket även refereras till i rapporten.

Under debatten redogjorde Ghiletchi för olika ”kränkningar av samvetsfriheten, yttrandefriheten och mötesfriheten”. Han pekade på hur ”predikanter har gripits för att ha predikat offentligt på gator,” och att ”anställda förlorat sina jobb för att de utövar sin rätt till samvetsvägran”.

– Däremot är fokus för den text som vi diskuterar inte på en beskrivning av problemet, utan på sökandet efter lösningar. Då situationen är komplex, eftersom den rör en rad olika grupper med potentiellt motstridiga grundläggande rättigheter, är lösningarna inte nödvändigtvis enkla. Inte heller kan de genomföras över en natt, tillade Valeriu Ghiletchi under sin inledning.

Svenske riksdagsledamoten Jonas Gunnarsson (S) förde Socialistiska gruppens talan. Han beskrev Ghiletchis rapport som ”balanserad” och betonade vikten av att ”hitta sätt att leva tillsammans i denna del av världen, utan att låta våra olikheter göra det omöjligt”. Från Sverige röstade dock bara Boriana Åberg (M) och Julia Kronlid (SD) för resolutionen. Övriga 4 delegater avstod.

I sin rapport som sedan antogs av Europarådet argumenterade Ghiletchi även för ”rimliga anpassningar” i arbetslivet där arbetsgivare i fall till fall kan vidta pragmatiska åtgärder för att tillgodose sina anställda religiösa övertygelser. Julia Doxat-Purser, Europeiska Evangeliska Alliansens sociopolitiska representant välkomnar resolutionen:

– Resolutionen uppmanar medlemsländerna att ”främja en kultur av tolerans och att ,leva tillsammans, grundat på acceptansen av religiös pluralism och religioners bidrag till ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Samt på enskildas rätt att inte behöva ansluta sig till någon religion. Den lyfter även fram ”rimliga anpassningsåtgärder” som ett sätt att hantera krockar med samvetsfriheten.

  • Klicka här för att läsa den antagna resolutionen.
  • Klicka här för att läsa ”Charter of Conscience” på svenska.