Med hela världens ögon på Egypten under veckan, och med ett flertal dödsfall rapporterade, vädjar Evangeliska Världsalliansen (WEA) om brådskande bön för landet.

WEA uppmanar kristna att be för enighet, fred och stabilitet, rättvisa för alla, för vishet och för fungerande demokratiska institutioner, och för en smidig återgång till civilt styre.

WEA hade fått rapporter om ökande förtvivlan bland Egyptens befolkning under president Morsi regering. Mänskliga rättigheter och religionsfrihet har begränsats och ekonomin har försämrats.

Kristna i landet skriver i en hälsning till WEA att ”Militären sa att de skulle erbjuda en ”färdplan” för fred om den islamistiske presidenten Morsi och hans motståndare misslyckades att följa folkets vilja. De försäkrade alla att armén inte strävar efter att härska och kommer inte att överskrida den föreskrivna roll. Syftet med militärens uttalande var att driva på alla parter att finna en snabb lösning på den nuvarande krisen.

Den militära ”färdplanen” för freden förbereddes av olika politiska krafter och företrädare för kyrkan och Al Azhar samt ungdomar och kvinnor. Vi som kyrkoledare, hoppas på en framtida roll bidra till nationell försoning som bygger på denna färdplan.”

Läs hela uttalandet från Evangeliska Världsalliansen här.