Surfa in på www.bevaraaktenskapet.nu för mer information.

Nu på söndag – den 21 oktober – firar vi för första gången Äktenskapets dag i Sverige. Runt om i landet kommer församlingar att lyfta fram Guds suveräna tanke med äktenskapet. Det känns mer angeläget än någonsin, med tanke på det lagförslag om könsneutrala äktenskap som nu remissbehandlas.

Vi hoppas att den församling Du är med i också vill vara med och fira. Prata gärna med Din församlingsledning och be dem att lyfta fram äktenskapet i gudstjänsten den 21 oktober. Gör vad ni kan – litet eller stort – för att belysa äktenskapets betydelse under Äktenskapets dag.

Som hjälp på traven finns det nu rykande färskt material att ladda ner och skriva ut på www.bevaraaktenskapet.nu. Exempel på vad som finns på sidan är:

* 21 konkreta tips på hur man kan fira Äktenskapets dag

* Exklusivt utdrag ur Ola Nilssons kommande bok om äktenskapet

* PowerPoint-presentation av Stefan Gustavsson som kan användas för predikan

* Uppropslistor för Bevara Äktenskapet

* Tuve Skånbergs artikel ”Behåll äktenskapet för det gemensammas bästa”

* En kort sammanfattning av argumenten för att bevara äktenskapet

Behöver ni mer tips, idéer, material eller inspiration är ni varmt välkomna att maila på info@bevaraaktenskapet.nu så hjälper vi gärna till.

Tillsammans förändrar vi Sverige!