Dödshjälp – en mänsklig rättighet? – Per Ewert och Thomas Lindén vs Staffan Bergström och PC Jersild:

Samtalskväll: Kristendom och kvinnans frigörelse – efter #metoo:

Frukostseminarium om kyrkornas abortengagemang:

Aktiv dödshjälp – hot eller möjlighet? – Per Ewert och Torbjörn Tännsjö:

Vad är då en människa? – Stefan Gustavsson och Lars Gule: