Civilminister Shekarabi och det sekulära samhället:

Frihet till samvete:

Ulf Ekman intervjuar Stefan Gustavsson om kristendomens situation i Sverige:

Skulle världen bli bättre utan religioner? – Stefan Gustavsson och Christer Sturmark:

Tro och vetenskap. Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox samtalar med Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Stefan Gustavsson, generalsekreterare i SEA och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, deltar också i samtalet: