Ni som har följt SEA:s arbete en längre tid minns vårt arbete i kampanjen ”Bevara äktenskapet”, där vi argumenterade för att staten har skäl att behålla den traditionella definitionen av äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna. Ett av argumenten Ä och det finns ett flertal goda argument Ä handlade om följderna för institutionen äktenskapet.

Om man godtyckligt ändrar en parameter i definitionen av äktenskapet öppnar man dörren för att ändra de övriga. Äktenskapet har inte varit neutralt i förhållande till kön, antal, ålder och släkt. Nej, det har handlat om en man och en kvinna, som inte är nära släkt, som i vuxen ålder kan ingå äktenskap. I kampanjen ”Bevara äktenskapet” hävdade vi hela tiden att om vi gör äktenskapet könsneutralt utifrån ett rättighetsargument, så är det bara en tidsfråga innan kravet kommer att äktenskapet också måste göras antalsneutralt. Precis det händer nu i debatten om polygami.

Just därför har församlingen en alldeles speciell uppgift att lyfta fram Guds tanke för äktenskapet Ä att det är en central del av Guds tanke för människan och en grundval för samhället. Dessutom är varje enskilt äktenskap av största värde för både makarna, barnen och omgivningen. Därför är det angeläget att äktenskapet lyfts fram i Sveriges församlingar om och om igen.

Sedan 2007 har Äktenskapets dag firats i Sverige och vi gör det söndagen före Alla hjärtans dag. Nu är det dags igen och vi vill uppmana Sveriges församlingar att göra gemensam sak på söndagen den 10 februari 2013.

Tips och artiklar:

Hopp för familjen
SEA Paper av New York-pastorn Timothy Keller om äktenskapet och evangeliet (utdrag publicerad i Världen idag 8/2).

Socioekonomisk påverkan av skillsmässor (engelsk)
Färsk studie från holländska Marriage Week om sociala och ekonomiska konsekvenser av skillsmässor. Studien visar bland annat att fattigdom och riskfyllt beteende hos barn är vanligare bland brustna familjer än intakta.

Vad är äktenskapet? (engelsk)
Kortare version av aktuell debattbok kring definitionen av äktenskapet. Ska samhället erkänna äktenskapet som en reproduktiv enhet eller som en romantisk överlåtelse? Beroende på hur man svarar på frågan avgör om äktenskapet kan omdefinieras.

I den sexuella revolutionens spår
Längre artikel av Stefan Gustavsson om den kristna sexualsynen.

Samtalskväll om äktenskapet
Samtalskväll med Timothy och Kathy Keller om deras bok ”The Meaning of Marriage” (video).

På vår resurssida finns ett flertal andra artiklar och tips som vi hoppas kan komma väl till användning på Äktenskapets dag.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare