Tredje advent firas livets söndag. Temat är högaktuellt och inte enbart utifrån de fortsatt rekordhöga aborttalen. De senaste veckorna har också frågan om läkarassisterat självmord debatterats i Sverige. Utgångspunkten för denna nya diskussion har varit Statens Medicinsketiska Råd (SMER), som i en promemoria till regeringen önskar en utredning av frågan; se
Avgöranden i livets slutskede

Som kristna har vi ett unikt bidrag i samtalet om människan och människans värde. Vi är övertygade om att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart värde. Det är ett värde som är kopplat till vår identitet som människor och därför oberoende av ålder, funktion eller kapacitet . Vi är övertygade om att livet har en mening, som svårigheter och smärta inte kan radera ut. Därför ska vi lindra smärtan och hjälpa igenom svårigheter, istället för att utsläcka livet. Se t ex Tomas Österbergs krönika om dödshjälp i Dagen: Döden är inte en fråga för det egna självbestämmandet

Vi i SEA vill uppmana församlingar över hela landet att uppmärksamma Livets Söndag och lyfta fram den kristna trons bejakelse av varje människa liv.

Ja till Livet har på sin hemsida gjort en utomordentlig sammanställning av material inför livets söndag. Där finns idéhäfte för gudstjänst, predikouppslag, bibelhänvisningar, böneupprop, faktamaterial, flera PowerPoint-presentationer, förslag på appell som kan läsas upp i samband med gudstjänsten, m m.

I tron på Livets Gud!

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen