– När EU:s utrikesministrar möts igen för att fortsätta diskussionerna om den senaste tidens religiösa förföljelser är det viktigt att inte låta rädsla för sårade religiösa känslor stå i vägen för ett tydligt fördömande av brott mot kristnas mänskliga rättigheter.

Det säger Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) generalsekreterare Stefan Gustavsson, inför EU:s ministermöte måndagen den 21 februari. När EU:s utrikesministrar möttes i slutet av januari för att ta fram en gemensam skrivelse mot religiös förföljelse kunde man inte nå enighet i att tydligt ta ställning för förföljda kristna minoriteter.

– Det är viktigt att alla religiösa grupper som utsätts för förföljelse inte exkluderas från skydd, samtidigt har kristna grupper varit särskilt utsatta den senaste tiden. Detta behöver den gemensamma ministerskrivelsen spegla utan att upplevas som stötande för andra religiösa grupper, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– I den nyligen antagna utrikesdeklarationen lyfts religionsfriheten fram som ett prioriterat område tillsammans med övriga mänskliga rättigheter. Utrikesministern har uttryckt oro över de ökade tendenserna till växande intolerans och övergrepp mot religiösa minoriteter. Nu måste utrikesdeklarationen leda till konkret handling.

Europeiska Evangeliska Alliansen, som SEA relaterar till, har uppmanat de europeiska nationella allianserna att erbjuda möjligheten till att göra sin röst hörd för respektive utrikesminister. SEA har därför tagit fram en brevmall på sin hemsida, med en uppmaning till utrikesminister Carl Bildt att vidta åtgärder för religionsfriheten.

– Enligt utrikesministern ska EU vara en stark röst för frihet och en stark kraft för fred och att Sverige har ett ansvar att bidra till detta. Nu är det upp till bevis, avslutar Stefan Gustavsson.