Under debatten om enkönade äktenskap var ett återkommande argument människovärdet; det kränker människovärdet om människor av samma kön inte får gifta sig. Som vi från SEA ofta påtalat är detta inte ett giltigt argument. Människovärdet innebär att varje individ har ett okränkbart värde. Men människovärdet definierar inte vilka relationer som ska kallas äktenskap.

Nu återkommer samma argument i frågan om tvångssterilisering vid könsbyte. I en artikel i SvD skriver företrädare för Folkpartiets och Centerpartiets ungdomsförbund att de som vill behålla steriliseringskravet frångår ”alla principer om människovärde” och att det nu handlar om att vi måste ”återupprätta människovärdet” för transsexuella genom att avskaffa steriliseringskravet.

Argumentet är lika ihålligt denna gång som tidigare. Ingen hävdar att den som lider av könsidentitetsstörning skulle ha ett annat eller lägre människovärde än någon annan. Alla människor har samma höga värde. Men frågan handlar inte om hur vi ska värdera människor, utan om hur vi ska se på frågor om att skapa en form av ”tredje kön”, om det är en mänsklig rättighet för varje individ att få barn, om vad en bakgrund med en ”gravid pappa” innebär för barn, etc.

Vår kultur hävdar med stolhet att vi är en rationell och förnuftsbaserad kultur. Ändå återkommer känsloargumenten ständigt och tillåts övertrumfa andra aspekter. Inte minst gäller det människovärdet som lyfts fram i frågor som inte handlar om människovärdet, utan som bör bedömas utifrån andra grunder. Se vidare David Eberhards intressanta artikel på Newsmill.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen