Tisdagen 9 april arrangerar SEA och CredoAkademin ett frukostseminarium i Stockholm om vart kyrkornas abortmotstånd egentligen tog vägen. I ett nytt diskussionsunderlag som släpps under seminariet analyserar SEA:s ordförande Stefan Swärd utvecklingen och ger underlag för vidare reflektion.

Vart tog kyrkornas abortmotstånd egentligen vägen? En av vårens livligaste diskussioner i kristen press och sociala medier har rört frågan om det kyrkliga engagemanget mot aborter. Från att församlingarna har varit aktiva under den senare delen av 1900-talet med demonstrationer, tycks frågan ha försvunnit från dagordningen. Vad hände egentligen?

På båda sidor om diskussionen berör abortfrågan djupt laddade begrepp som människovärde och människosyn. I ett nytt diskussionsunderlag analyserar SEA:s ordförande Stefan Swärd, statsvetare och pastor, som har doktorerat på den svenska abortlagstiftningen, utvecklingen och ger underlag för vidare reflektion.

Respons på det så kallade briefing-papret som släpps på frukostseminariet kommer att ges av Maria Södling, teol dr och samordnare vid vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala, och Olof Djurfeldt, fil lic i socialantropologi och fd chefredaktör för Dagen. Moderator är Jacob Rudolfsson, journalist och samordnare för SEA.

Tid: Tisdagen 9 april klockan 8:30 Ä 9:30
Plats: CredoAkademins lektionsal, Luntmakargatan 80, Stockholm (T-Rådmansgatan)
Övrigt: Från kl 8:00 finns frukostsmörgås och te/kaffe till självkostnadspris
Anmälan: event@sea.nu senast 7 april
Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen och CredoAkademin