Tack för all uppmuntran och allt stöd under året!

Utan frivilligt engagemang och frivilliga gåvor hade SEA inte funnits. Som kristna i världens kanske mest sekulariserade land står vi inför växande utmaningar. Därför ber vi nu om en generös julgåva till SEA – för ett förvandlat Sverige!

Sätt in din gåva på SEA:s

Plusgiro 108 64 10-6

och skriv ”Julgåva 2008”.

Stort TACK för dina gåva! Och god julläsning med artikeln om Herodes, undret och tragedin i Betlehem.

Med önskan om en rikt välsignad julhelg!

Stefan Gustavsson & Lukas Berggren