Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar på Elia!” En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.” Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.”

Markus 15:33-39

”Det riktigt dramatiska är att Jesus tar på sig vår separation från Gud. Jesus är ju Guds son som av evighet har varit nära Gud Fadern och ett med med Fadern. Nu skär den här separationen – detta relationsbrott som funnit mellan Gud och människa – rakt in i gudomen. Det händer Jesus dör på korset. Ett av de rop som hörs från korset är därför Jesu rop: ’Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?’ Där tar han vår plats och blir separerad från Gud för att vi aldrig mer ska behöva befinna oss på den platsen, långt borta från Gud”

Så beskriver Stefan Gustavsson Långfredagens händelse i Världen idags Påskbilaga som kan laddas ner gratis här. I en intervju om tidernas mest omtalade händelse – Jesu död på korset – berättar Stefan Gustavsson varför det var nödvändigt att Jesus dog.

På denna länk kan du även lyssna till Stefans föredrag ”Ingen annan Gud har sår” utifrån Jesaja kapitel 53, nedtecknad på 700-talet f Kr, som talar om att Gud ska sända en person som ska slaktas som ett offerlamm för sitt folks missgärningar, och som Jesus själv anspelar på flera gånger i evangelierna.

När man diskuterar Nya testamentets redogörelse av Jesu uppståndelse, dyker en hel del frågor upp. Hur vet vi att evangeliernas vittnesskildringar stämmer? Är inte Jesu död och uppståndelse en kopia av andra samtida religioner? Kanske Jesus bara verkade död för att sedan uppfattas som uppstånden? Var inte lärjungarnas möte med den uppståndne Kristus bara en hallucination?

Mike Licona, med en doktorsgrad i nytestamentliga studier och en världens ledande experter på de historiska skälen för Jesu uppståndelse, medverkar här i 10 stycken tvåminuters filmer om de vanligaste myterna kring uppståndelsen:

Myt 1: Motsägelser i evangelierna
Myt 2: Hedniska paralleller i andra religioner
Myt 3: Bluffteorin
Myt 4: Hallucinationer
Myt 5: Det handlar om tro
Myt 6: Skenbar död
Myt 7: Det var bara en legend
Myt 8: Vetenskapen bevisar att uppståndelsen inte ägde rum
Myt 9: Inga tillräckliga bevis
Myt 10: Försvunna evangelier

Från oss på SEA önskar vi er alla en glad påsk och Guds rika välsignelse.