Under en pressträff på torsdagen i Europaparlamentet i Bryssel på inbjudan från den finska EU-parlamentarikern och kristdemokraten Sari Essayah lanserades The Global Charter of Conscience, som är en deklaration till försvar för religions- och övertygelsefriheten. Bakom deklarationen står en rad olika politiker, akademiker och organisationer av olika trosövertygelser, däribland Europeiska Evangeliska Alliansen (EEA) som är Svenska Evangeliska Alliansens europeiska motsvarighet.

– Ett växande antal akademiska studier och rapporter visar att tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är i stor utsträckning eftersatt och hotad idag. Detta är också tydligt i Europaparlamentet, sade Sari Essayah enligt ett pressmeddelande.

– Vid varje plenum, uppkommer det så kallade brådskande debatter och resolutioner om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter över hela världen. Ett växande antal av dessa frågor handlar om människor som lider på grund av vad de tänker och tror. Med dagens ekonomiska kris, ser vi också en växande intolerans i Europa. Det finns också vissa aspekter av samvetsfriheten som försummas i länder som är kända för sin tolerans, sa Essayah.

Den brittiske författaren Os Guinness som är huvudförfattare till deklarationen, betonade att deklarationen ger alla möjlighet att fritt vara trogna det man tror på och erkänner värdet av olikheter.

– Vi behöver ge en lösning för att bryta polariseringen och bitterheten kring religion i det offentliga livet innan vi dyker huvudstupa ner i en kulturkamp mellan de extrema sidorna av sekulär och religiös intolerans, sa Guinness.

Bland de första undertecknarna av deklarationen finns bland andra FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet, Heiner Bielefeldt, som även har skrivit en särskild rekommendation av deklarationen.

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) arbetar på en svensk översättning av deklarationen med namnet Det internationella samvetsfördraget. Den svenska lanseringen sker i höst då även författaren Os Guinness besöker Sverige.

– Det är lätt att ta vunna friheter som givna men de behöver återerövras och garanteras i alla tider. I det läge som Europa befinner sig nu med växande intolerans och motsättningar mellan olika grupper är Samvetsfördraget ett viktigt instrument, säger SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson.

Deklarationen finns i sin helhet på charterofconscience.org.