Vi på Svenska Evangeliska Alliansen vill önska alla våra medlemmar
och andra kontakter en riktigt God Jul! Tack för allt stöd och

uppmuntran under året.

”Ty ett barn blir oss fött, en son blir

oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under,

Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” Jes 9:6