Dödshjälpsdebatten återkommer med jämna mellanrum. Nu senast i form av den cancersjuke journalisten Inga-Lisa Sangregorios bok ”Den sista friheten” (2016) samt en debattartikel i Dagens Nyheter signerad bland annat Björn Ulvaeus och tidigare Härnösandsbiskopen Tuulikki Koivunen Bylund.

I artikeln skriver de att ”partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp” . Enligt Anna Lindblad, som forskar vid Karolinska institutet på allmänhetens inställning till dödshjälp, är acceptansen till dödshjälp större idag. 73 procent av befolkningen är positiva till att införa dödshjälp enligt hennes avhandling från 2013. Bland läkarna är två tredjedelar emot dödshjälp.

Den 2/2 intervjuas Johan Frostegård i DN, läkare och specialist i internmedicin samt i reumatologi, som sedan mitten av 1990-talet har debatterat mot läkarassisterat självmord och andra former av dödshjälp. I intervjun ger han ett antal goda skäl mot att införa en dödshjälpslag:

· Den medicinska verkligheten: ”i dag kan läkare ge en mycket effektiv smärtlindring och medvetandenivån kan med olika läkemedel sänkas hos patienter med svåra plågorÄ Så kallad terminal sedering, där patienten sövs ned, är ett fungerande alternativ”.

· De ekonomiska incitamenten: ”Med dagens ersättningssystem skulle en vårdcentral eller en klinik i framtiden kunna få mer betalt för att hjälpa till att ta livet av en patient eller medverka till ett självmord… Risken är att dödshjälp blir en lönsam affär där vårdinstitutioner samtidigt blir av med svårt sjuka och vårdkrävande patienter”.

· Läkaretiken: ”En sak som dödshjälpsanhängare aldrig tar upp är frågan om hur det känns för den som ska skriva ut receptet på en ,dödsdrog, och därmed medverka till att någon tar sitt liv.”

· Det sluttande planet: I Nederländerna ”har antalet fall av dödshjälp ökat kraftigt och kontinuerligtÄ där dementa, psykiskt sjuka, deprimerade friska åldringar och även barn får dödshjälp. Många som bett om detta har upplevt att de ligger samhället och andra till last”.

· Osäkerheten hos attityden till dödshjälp:”flera studier visar att många som velat ha och krävt att få dödshjälp ångrar sig när det verkligen blir aktuelltÄ Jag har märkt att personer som när de varit friska varit tydliga med att de inte vill ”plågas och lida”, men när de drabbats av en svår sjukdom har de ändå tyckt att livet är värt att leva.”

· Patienttryggheten: ”vården av äldre har så stora brister. Vilket i sin tur kan leda till att många tycker att det känns meningslöst att leva vidare.”

· Människosynen: Det finns en ”uppenbar risk att vi kommer att sända en signal till de svagaste i samhället. Att de sjukas och funktionshindrades liv egentligen inte betyder någonting.”

För mer resurser om dödshjälpsdebatten se SEA:s idéskrift Ecce homo – se människan!

Jacob Rudolfsson, bitr. generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen