Den 11 maj debatterar och röstar riksdagen om huruvida riksdagen ska uppmana regeringen att erkänna Islamiska statens förbrytelser mot kristna (kaldéer/syrianer/assyrier), jezider och andra etno-religiösa minoriteter som folkmord. Här finner du argument för varför riksdagen bör erkänna folkmordet. Var med och påverka riksdagen inför folkmordsdebatten genom att kontakta din riksdagsledamot.

När utrikesutskottet torsdagen 28 april behandlade frågan var det bara
Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som stödde
förslaget.

Riksdagsledamöterna från de partier som var emot, dvs. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, måste få höra vilket svek det är att inte göra allt som står i vår makt för att folkmordet erkänns så att offren kan få upprättelse, förövarna ställas inför rätta och skydd för Iraks och Syriens minoriteter garanteras.

Varför är ett folkmordserkännande viktigt?

Enligt flera experter på FN:s folkmordskonvention är kriterierna för folkmord uppfyllda sedan länge. Men det är FN:s säkerhetsråd som fattar det avgörande och juridiskt bindande beslutet om huruvida Islamiska statens illdåd ska betraktas som folkmord.

Ett sådant beslut skulle aktivera principen om ”skyldighet att försvara”. Detta innebär att världssamfundet har en skyldighet att gripa in för att förhindra folkmordet och för att skydda de grupper som utsätts för folkmord.

Ett beslut i säkerhetsrådet möjliggör också för förövarna att ställas inför rätta.

På vilket sätt kan Sverige göra skillnad?

Om Sverige erkänner folkmordet mot kristna och andra minoriteter finns möjlighet att agera på flera fronter:

1. I EU:s ministerråd för att trycka på för ett gemensamt europeiskt agerande i FN.
2. I FN:s generalförsamling för att skapa majoritet (2/3 krävs) för att anmäla frågan på säkerhetsrådets dagordning.
3. Genom att på egen hand föreslå att frågan hamnar på säkerhetsrådets dagordning.
4. Genom att i olika forum, genom utrikesminister Margot Wallström,
skapa internationellt medvetenhet om på det pågående folkmordet.

Är detta en fråga för riksdagen?

Ja. För att juristerna ska få möjlighet att avgöra vem som gjort sig skyldig till ett folkmord så måste politikerna sätta ner foten. Annars kommer frågan aldrig att komma upp i FN:s säkerhetsråd och än mindre i Internationella brottsmålsdomstolen i Haag.

Europaparlamentet, amerikanska kongressen och brittiska underhuset har redan erkänt folkmordet. Den svenska riksdagen skulle hamna i gott sällskap om man valde att erkänna folkmordet.

SvD:s poliske chefredaktör, Tove Lifvendahl, sammanfattar varför riksdagsledamöterna har en moralisk skyldighet att rösta för ett folkmordserkännande den 11 maj:

”Historien har lärt oss att det mest tillrådliga ibland är att tillgripa okonventionella metoder. Att det rätta svaret på vad man gör när man står inför en katastrof är att man gör allt man kan. Historien kommer att döma oss för det vi gjorde, men också för det vi inte gjorde. Fram till den 11 maj har ledamöterna av Sveriges riksdag möjlighet att tänka igenom den saken.”

På vilket sätt kan Du göra skillnad?

1. Mejla alla riksdagsledamöter och berätta varför frågan är viktig för
dig. Skriv helst en egen rubrik och ett personligt mejl. Om du inte har
tid att skriva en egen text finns ett förslag längst ner i denna text.
(Längst ner på denna sida finns samtliga ledamöter i bokstavsordning https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/) Här finns en nedladdningsbar epostlista till alla riksdagsledamöter.
2. Mejla riksdagsledamöterna i det parti du röstade på senaste valet
och förklara varför du förväntar dig deras solidaritet med offren för
folkmordet. (Längst ner på denna sida kan du välja att visa ledamöter
efter partibeteckning https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?typeoflist=parti&parti=si)
3. Mejla riksdagsledamöterna i det län du kommer ifrån. (Längst ner på
denna sida kan du välja att visa ledamöter efter valkrets https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?typeoflist=valkrets&valkrets=blekinge+l%C3%A4n)
4. Ring ledamöterna. (Längst ner på denna sida finns samtliga ledamöter i bokstavsordning https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/)

Förslag till text:

Bäste riksdagsledamot,

Jag kontaktar dig därför att det har kommit till min kännedom att ditt
parti har motverkat ett svenskt erkännande av folkmordet mot kristna
(kaldéer/syrianer/assyrier), jezider och andra etno-religiösa minoriteter.

Detta gör mig djupt besviken och en brist på solidaritet med
folkmordets offer som kommer att prägla min bild av ditt parti för lång
tid framöver.

Ett folkmordserkännande är viktigt för att skapa internationell press på säkerhetsrådet att erkänna folkmordet.

Det är FN:s säkerhetsråd som fattar det avgörande och juridiskt
bindande beslutet om huruvida Islamiska statens illdåd ska betraktas som
folkmord eller ej.

Ett sådant beslut skulle aktivera principen om ”skyldighet att försvara”. Detta innebär att världssamfundet har en skyldighet att gripa in för att förhindra folkmordet och för att skydda de grupper som utsätts för folkmord.

Ett beslut i säkerhetsrådet möjliggör också för förövarna att ställas inför rätta.

Sverige kan göra skillnad!

Om Sverige erkänner folkmordet finns möjlighet att agera på flera fronter:

1. I EU:s ministerråd för att trycka på för ett gemensamt europeiskt agerande i FN.
2. I FN:s generalförsamling för att skapa majoritet (2/3 krävs) för att anmäla frågan på säkerhetsrådets dagordning.
3. Genom att på egen hand föreslå att frågan hamnar på säkerhetsrådets dagordning.
4. Genom att i olika forum, genom utrikesminister Margot Wallström,
skapa internationellt medvetenhet om på det pågående folkmordet.

Innan du trycker på knappen så vill jag råda dig att begrunda Tove
Lifvendahls ord från ledaren ”Vad gjorde du medan folkmordet pågick”,
publicerad 28/4:

”Historien har lärt oss att det mest tillrådliga ibland är att tillgripa okonventionella metoder. Att det rätta svaret på vad man gör när man står inför en katastrof är att man gör allt man kan. Historien kommer att döma oss för det vi gjorde, men också för det vi inte gjorde. Fram till den 11 maj har ledamöterna av Sveriges riksdag möjlighet att tänka igenom den saken.”

Jag vill också uppmana dig att ta del av detta material: Europaparlamentets resolution 3/2: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2016-0149&language=SV

Obama-administrations uttalande genom utrikesminister John Kerry: http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/03/254782.htm

Rapport om folkmordet i brittiska parlamentet: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7561#fullreport

Med vänlig hälsning,
XXXX