RFSL är att gratulera. De har, utan stöd av någon egentlig opinion, lyckats placera den egna ideologin rakt in i svensk lagstiftning. Och det är dessvärre inget april-skämt. Sverige som land är däremot knappast att gratulera.

Vi är ett fritt land där individen inom mycket vida ramar har rätten att själv utforma sitt liv; singel eller par, hetero eller homo, promiskuöst eller troget, monogamt eller polyamoröst, sambo, särbo, partnerskap, äktenskap… Samtidigt är det ur samhällets perspektiv naturligt att förespråka heteronormativitet. Av minst två skäl.

För det första är det endast man-kvinna-relationen som bär på förutsättningar för framtiden; det är den enda biologiskt sett fertila relationen. Endast man-kvinna-relationen kan ge upphov till nytt liv. Det är inte likgiltigt för samhället. För det andra har barnen rätt till, så långt det är möjligt, att få växa upp med sitt ursprung, med den man och den kvinna som gett det dess liv. Och barnens situation kan aldrig vara något likgiltigt för samhället.

Den könsneutrala äktenskapslagen innebär att staten, genom de signaler som lagstiftningen ger, nu gör följande två påståenden:

(1) Det finns inte någon reell skillnad mellan hetero och homo.

(2) Det är inte viktigt att barn så långt det är möjligt ska få växa upp med sina biologiska föräldrar.

Varför ska staten hävda detta; de två påståendena är ju uppenbart osanna!

Äktenskap handlar om något mer

Pelle Poluha skriver tänkvärt på sin blogg om äktenskapets innebörd:

”Ponera att vår riksdag om några år vidgar äktenskapslagen ytterligare så att även månggifte blir tillåtet. Och sedan om ytterligare några år får alla som känner och vill leva med varandra ingå äktenskap. Allt för kärlekens skull. Vem skulle då inte säga att äktenskapets status hade devalverats? Och det börjar nu när vi får en radikalt annorlunda grund för vad ett äktenskap egentligen är.

Från att haft en mycket stark koppling till föräldraskap och ansvar för kommande generationer skulle äktenskapet efter en sådan utveckling ha kommit att enbart bli en slags offentlig bekräftelse av människors kärlek till varandra. Från att ha handlat om något utöver de två inblandade parterna skulle då äktenskapet enbart ha blivit en angelägenhet för de som gifter sig, för deras behov av bekräftelse.”

Frågan om polygami

Under riksdagsdebatten sades det vara skrämselpropaganda att varna för det sluttande planet och påstå att samma argument som används för det könsneutrala kan användas för det antalsneutrala, det vill säga polygami. Men mindre än en timme efter beslutet om könsneutral äktenskapslag kom nästa krav från RFSL ungdom: Gör äktenskapet antalsneutralt!

Inledningen på deras pressmeddelande lyder:

”Idag röstade ni så äntligen för lagen om könsneutrala äktenskap. Det är en viktig reform och ett viktigt steg mot ett samhälle som behandlar alla lika. Tyvärr är juridiskt och ekonomiskt skydd fortfarande, trots dagens kloka beslut, förbehållet vissa former av samlevnad. Vi i RFSL Ungdom och Grön Ungdom tycker att vi kan våga mer! Vi vill så snart som möjligt gå steget längre, och införa en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk.”

Aktion utanför riksdagen

Även om slutresultatet i princip redan var klart innan riksdagsledamöternas röstning ville vi in i det sista visa att det finns andra perspektiv på frågan än de som majoriteten av media och politiker talat om. Redan tidigt på morgonen den 1 april fanns därför Lukas Berggren (SEA), Andreas Carlsson (YES) och ungdomar från KDU vid riksdagshuset och delade ut flygblad till alla riksdagsmän på väg in till dagens debatt: ”NEJ till könsneutral äktenskapslag!” (något som uppmärksammades av Anders Pihlblad på nyhetskanalen.se)

På mynttorget arrangerades sedan ett torgmöte, där riksdagsledamöterna fick en chans att presentera sina argument för allmänheten. Och det är uppenbart att vi inte förlorat slaget om lagen på grund av brist på argument!

Mikael Oscarsson, riksdagsman, ledamot i SEA:s styrelse och en av eldsjälarna bakom vår kampanj Bevara Äktenskapet, var en av många talare, både i riksdagsdebatten och på Mynttorget. Hans starka tal kan du läsa genom att klicka på följande länk:

Mikael Oscarssons tal i Riksdagen

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen