SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson mötte i onsdags Humanisternas ordförande Christer Sturmark i en välbesökt debatt i Allianskyrkan i Jönköping. Debatten saknade en konkret rubrikfråga, varför talarna inledningsvis kom att utgå från något skiftande startpunkter.

Stefan Gustavsson inledde debatten med att konstatera att frågan om Guds existens är oerhört avgörande, och att ämnet bör tas på största allvar. Han ställde därefter frågan om vilken som är den bästa förklaringen till den värld vi lever i, och slog fast att en kristen världsbild på område efter område ger en mer trovärdig grund att stå på än ateismen gör. Han utmanade även sin motståndare att förklara hur hans grundläggande världsbild kunde ge en objektivt gällande grund för det människovärde han så ofta talar om – en utmaning som kvällen igenom fick stå i stort sett obesvarad.

Sturmark inriktade sig i första hand på att visa upp religionen som farlig, och räknade upp ett antal illustrerande exempel på städer som söndrats av strider mellan olika religioner eller religiösa fraktioner. Sturmark medgav att religionen inte är den enda orsaken till dessa städers problem, men ansåg att religionen definitivt förvärrat motsättningarna.

Gustavsson bemötte detta påstående med att reservationslöst instämma i motståndarens kritik mot de onda handlingar som utförts i religionens namn, och fortsatte: ”Men detta är inte nog för att avfärda all religiositet. Det blir en alldeles för ytlig analys.” Istället pekade han dels på ateismens egna tillkortakommanden, och dels på ateister som själva menar att gudstroende generellt har en högre moralisk standard än genomsnittsateisten.

Ett ämne som berördes flera gånger under kvällen var frågan om bevisbördan, och Gustavsson anklagade sin motståndare för att använda dubbla måttstockar när han anklagade de kristna för att tro utan bevis, och samtidigt själv talar om ett människovärde, utan att kunna bevisa detta utifrån en ateistisk grundsyn. Sturmark svarade att även om humanismen står upp för dessa saker, kan vi aldrig vara helt säkra på vad människovärdet är, eller om objektiv moral existerar – ett resonemang som Gustavsson sammanfattade så här: ”Du är alltså agnostisk till om det finns någon moral och någon fri vilja, och du har ett ganska flytande människovärde. Vad återstår då av humanismen?”

Under den gemensamma diskussionen kom frågan om Scandic och de borttagna biblarna upp, och Sturmark var mycket upprörd över det höga tonläget från kristna språkrör. Gustavsson gav å sin sida uttryck för en klar oro för att detta kan vara ett led i ett större projekt att rensa det offentliga från religiösa uttryck.

Debattörerna avslutade kvällen med att sammanfatta sina argument, och Stefan Gustavsson passade även på att skicka med sin motståndare Guds välsignelse.

Per Ewert

För den intresserade finns hela debatten utlagd att lyssna till på www.allianskyrkan.com