Ibland sker det saker som på ett särskilt sätt får fungera som väckarklockor för hur illa det är ställt med vårt svenska samhälle. I fredags ringde en sådan väckarklocka. Då blev författaren och artisten Jonas Gardell utsedd till hedersdoktor vid den teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

Enligt SVT Text motiveras utnämningen med att Gardell har ”verkat för folkbildning inom ramen för fakultetens område”. Särskilt framhålls Gardells bok Om Gud (Norstedts 2003), där han driver tesen att Bibeln innehåller två vitt skilda gudsbilder: hatets och kärlekens gud. Som nutida bibelläsare måste vi därför välja vilken Gud vi vill tro på, och ta avstånd från de texter i Bibeln som kan ge näring åt den gud som vi inte vill tro på.

Att Jonas Gardell på dessa meriter har utsetts till hedersdoktor indikerar ett förfall på ett antal olika områden. Låt mig nämna tre:

AKADEMINS FÖRFALL

Boken Om Gud gör inga akademiska anspråk. Snarast kan den beskrivas som en uppgörelsebok där tyckanden och känslor väger lika tungt som argument utifrån Bibelns egna texter. Dess grundtankar går till stor del tillbaka på vad andra författare har skrivit, i första hand Jack Miles bok Gud – en biografi (1996) och Karen Armstrongs Historien om Gud (1993). Att Om Gud nämns som främsta orsak till att Jonas Gardell upphöjs till hedersdoktor säger därför mycket om den akademiska forskningens förfall i en postmodern tid.

TEOLOGINS FÖRFALL

Minst lika allvarligt är förstås utnämningens vittnesbörd om den svenska teologins förfall, i detta fall så som den bedrivs på Lunds universitet. Teologiskt kan Gardells bok beskrivas som en postmodern bearbetning av 1900-talets liberalteologi. Oviljan att ta in perspektiv och forskningsrön som utmanar den egna positionen är total. Den som har läst in sig lite bredare vet dock att en stor del av de senaste decenniernas forskning får Gardells argumentation att framstå som både osaklig och tendentiös.

KYRKANS FÖRFALL

Sorgligast av allt är förstås det faktum att den svenska kristenheten inte har förmått utmana Jonas Gardell och hans förkunnelse på ett sådant sätt att det för Sveriges befolkning har blivit tydligt hur långt hans budskap är från klassisk kristen tro. Och personligen tror jag att det är flera olika saker som spökar här.

Dels har vi oviljan att ta in allvaret i Gardells utmaningar – att hans bok har sålt i mer än 50 000 exemplar tycks liksom inte beröra oss, trots att vi borde inse att hans inflytande är större än kanske någon annan nu levande svensk bibelutläggares.

Dels har vi de professionella teologernas rädsla för den prestigeförlust som det i vår tid kan innebära att ta Bibelns texter om exempelvis Gud som krigare och domare i försvar.

Dels – och kanske mest brännande av allt – har vi i svensk kristenhet glidit så långt bort ifrån Bibelns egna texter att vi inte längre tycks vara säkra på om Bibeln verkligen är så mycket att ta i försvar. Om det sista har jag tänkt återkomma i en senare artikel.

OLOF EDSINGER

Teolog och författare

Generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS

Artikeln finns även i html- och pdf-version under RESURSER/Nyhetsbrev.