”Islam blir alltmer något som vi måste förhålla oss till. Det är inte muslimvärlden ”där borta” utan nu finns islam och miljontals muslimer i vår mitt. I en globaliserad och oljeberoende värld, med allehanda islamska terrordåd, har islam blivit en del av svensk vardag. SEAs ordförande Mats Tunehag har skrivit en essä som har tre huvuddelar: inledningsvis några ögonblicksbilder relaterat till islam världen runt, vidare en kort analys av problemen. Sist några tankar om förhållningssätt till islam och muslimer.”

Du hittar essän som nedladdningsbar pdf-fil under ”RESURSER” och ”Islam”.

Mer info finns på www.keryx.nu