Idag får samtliga 349 riksdagsledamöter boken ”För äktenskapet – i tiden” av författaren Ola Nilsson i sitt postfack. Boken beskriver ingående vad äktenskapet är och varför det måste bevaras som en relation mellan en man och en kvinna.

Från bokens baksidestext: ”Våren 2007 föreslog regeringens enmansutredare Hans Regner att även homosexuella par ska kunna ingå äktenskap. Men håller de argument som anförts för att genomföra en sådan genomgripande förändring? Med utgångspunkt i Regners utredning har författaren sammanställt denna viktiga bok. Han analyserar inte bara argumenten för och emot, utan bjuder också på en historisk genomgång av äktenskapets utmaningar och utveckling. Intressanta inblickar ges i bland annat politikens, filosofins, kyrkans och litteraturens påverkan på äktenskapet. För den som vill delta i debatten och bilda sig en välgrundad uppfattning är detta en källa att ösa ur.”

Nu erbjuder vi två olika möjligheter för Dig att vara med och förverkliga projektet med att dela ut boken till alla riksdagsledamöter. Även församlingar och företag är välkomna att delta.

1. Köp boken för 198 kronor – så ger Du samtidigt en riksdagsledamot en bok

För varje bok du köper ger du samtidigt en likadan bok till en av Riksdagens beslutsfattare. Samtidigt som du får tillgång till boken och kan läsa om äktenskapets betydelse, så är du även med och påverkar de personer som skall fatta beslut om äktenskapets framtid.

Sänd din beställning till: info[at]sea.nu

Uppge NAMN, ADRESS och ANTAL BÖCKER.

Du får ditt ex. av boken, tillsammans med en faktura, direkt från förlaget (Relevant Media) inom 1 vecka. Endast Postens ordinarie porto tillkommer. OBS! Betala inte beloppet för boken förrän du får fakturan tillsammans med ditt ex. av boken.

2. Skänk pengar till projektet!

Du kan sponsra en eller flera böcker genom en gåva på 65 kronor per bok. I tabellen nedan ser Du hur många ledamöter Du informerar genom Din gåva.

65 kronor 1 bok

130 kronor 2 böcker

195 kronor 3 böcker

260 kronor 4 böcker

325 kronor 5 böcker

Hur många riksdagsledamöter vill du informera om äktenskapets betydelse?

Beloppet sätts in på PlusGiro 108 64 10-6.

Ange ”Bokprojekt: Informera riksdagen” på talongen eller i meddelanderaden om du betalar via Internet.

På dessa två sätt kan Du vara med och på ett mycket påtagligt vis påverka utvecklingen i vårt land.

Tillsammans förändrar vi Sverige!