– Äktenskapet är Guds grundläggande design för relationen mellan man och kvinna och det är därför av stor betydelse för den kristna kyrkan att vårda, uppmuntra och stötta gifta par livet ut. Jesus själv talade om äktenskapet unika ställning. Det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna var ett distinkt kristet bidrag till den västerländska civilisationen, vilket bland annat historikern Rodney Stark har visat.

– Den kristna synen på äktenskapet har bidragit till större jämlikhet mellan könen. Historiska studier visar att i början av den kristna kyrkan gifte sig kristna kvinnor mycket senare än romerska, som oftast blev bortgifta mot sin vilja förre de hade nått puberteten.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, inför Äktenskapets dag den 16 februari. Sedan 2007 har Äktenskapets dag firats i Sverige på SEA:s initiativ och dagen firas söndagen i samband med Alla hjärtans dag.

SE ÄVEN EN NY FILMAD INTERVJU MED STEFAN GUSTAVSSON INFÖR ÄKTENSKAPETS DAG, KLICKA HÄR.

– Med viss eftersläpning har dock många kristna sammanhang börjat accepterat kulturens syn på samlevnad. Detta syns bland annat i diskussioner kring samboskap och samkönade relationer, vilket är beklagligt, säger Stefan Gustavsson och nämner att skälen till att många kristna par väljer samboskap i de flesta fall är pragmatiska och att många gifter sig efter en tid, men att de inte är övertygande ur kristen synvinkel.

Bland annat menar han att sambo saknar äktenskapets offentliga karaktär, i det att inga löften avges inför vittnen på det sätt som i alla tider skett i den judiskt-kristna vigselritualen. I juni arrangerar SEA tillsammans med bland annat Livets ords teologiska seminarium en fortbildningsdag för pastorer och kyrkoledare om äktenskapet och kristet samliv. Inför fortbildningsdagen och innan Äktenskapets dag kommer en filmad intervju med Stefan Gustavsson där han beskriver syftet bakom dagen och vilka frågor som kommer att tas upp.

– Detta är en viktig fråga för församlingen att hantera i vår tid. Både hur vi kan vara trofasta mot Bibeln men också den demokratiska rätten att i ett öppet samhälle inta en position som går emot en konsensuskultur i äktenskapsfrågan, inte bara i Sverige utan även runt om i Europa, säger Stefan Gustavsson och hänvisar till det nya SEA Paper, som nyligen har skickats till alla medlemmar, och är skrivet av den brittiske professorn i rättsvetenskap, Julian Rivers, om konsekvenserna av en omdefiniering av äktenskapet.

Fotnot: Klicka för att läsa Julian Rivers artikel ”Omdefinieringen av äktenskapet — skäl till försiktighet” (öppna med Adobe Acrobat). Mer information och resurser för församlingar kring Äktenskapets dag finns på SEA:s hemsida.