– Ideella krafter över hela landet har reagerat starkt på att staten inte agerar när kristna och andra asylsökanden hotas på svenska asylboenden. En av de mest engagerade medborgarna som ordnat privata boenden är pastorn Merzek Botros och hans arbete genom Global gemenskap i Sundbyberg. Därför är det glädjande att på Nuri Kinos initiativ kunna hjälpa dem i deras arbete med de pengar som samlats till Kristna asyl- och trygghetsfonden.

Det säger Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen, som startade en insamling för att stödja journalisten Nuri Kinos initiativ till att skapa temporära asylboenden för kristna och andra utsatta som hotas och trakasseras.

70 991 kr har samlats in till fonden som i och med att medlen skänks till Merzek Botros arbete avslutas.

– Vi har noga övervägt var de medel som samlats in ska placeras. Det är glädjande att många, däribland anställda på Migrationsverket, agerar på egen hand och flyttar hotade asylsökande till trygga boenden. En av de drivande krafterna bakom detta är pastor Botros och självklart ska han ha all hjälp han kan få. Min förhoppning är att även staten stödjer honom i detta, säger Nuri Kino.

– Vi är glada för all hjälp vi kan få då människor från hela landet ringer till oss och ber om hjälp då man hört om vårt arbete. I nuläget hjälper vi nästan 12 personer med både boenden och annan praktisk hjälp men det är mer än vad vi klarar av. Behoven är mycket större och växer, säger Merzek Botros.

– Vi får regelbundet rapporter om hur kristna attackeras och hotas. Den kartläggning som Open Doors släppte förra veckan om asylboendesituationen i Tyskland, där tre fjärdedelar av de tillfrågade uppger att de utsätts för förföljelse, illustrerar att detta är ett utbrett problem. Där har särskilda boenden upprättats på vissa orter, säger Jacob Rudolfsson och tillägger.

– Sedan den syrisk-ortodoxe patriarken Mor Ignatius Afrem II skrev till Migrationsverket har myndigheten meddelat att de skulle se över möjligheterna för att starta särskilda boenden för utsatta. Vi har ännu
inte fått se något resultat av denna översyn.