Mats Selander, religionsfilosof, lärare på CredoAkademin och medlem i Svenska Evangeliska Alliansen, möter författaren och biologläraren Per Kornhall i debatt imorgon fredag den 4 april i Nyhetsmorgon i TV4 klockan 06.45 (preliminär tid). Detta med anledning av Per Kornhalls nyutkomna bok “Skapelsekonspirationen” (Leopard Förlag 2008), som karikerar intelligent design (ID), medvetet blandar samman ID och kreationism och ser alltsammans som ett led i “en utbredd konspiration för att omvandla dagens västerländska samhälle till ett fundamentalistiskt” (citat från utgivaren Leopard Förlags hemsida).

Vi tog kontakt med Mats Selander för att ställa några frågor inför debatten.

Du har ju läst Per Kornhalls bok där Intelligent Design beskrivs som ett led i ”en utbredd konspiration för att omvandla dagens västerländska samhälle till ett fundamentalistiskt”. Hur bemöter Du ett sådant påstående?

– Citatet visar Kornhalls förmåga att karikera. Boken är i hög grad en karikatyr av Intelligent Design. Samtidigt som man i boken ser att han egentligen vet bättre, men han staplar nedvärderande begrepp på varandra. Han känner bl a till skillnaden mellan kreationism och ID, men blandar ändå begreppen.

– Jag tycker att teofobin lyser igenom. Om någon är motiverad av gudstro så är det tydligen någonting hemskt. Så vetenskapens pionjärer som Newton, Paascal, Kepler, Linné skulle därmed vara hemska. Nutida forskare som t ex Francis Crick som upptäckte DNA-spiralen är tydligt motiverad av sin ateism i sin forskning, men skulle vi ta Nobelpriset ifrån honom för det? Det vore väl konstigt. En forskares motivation är en sak – en forskares teori är en annan. Det vet Kornhall, men väljer att strunta i det.

I ett inslag i Rapport jämför Per Kornhall ID med ”astrologi, alkemi och själavandring”. Är en sådan jämförelse relevant?

– ID kan visa sig vara alkemi eller astrologi, men det kan också visa sig att det blir en ny riktning och fördjupning av vetenskapen.

– Medeltidens kemi och kosmologi var ju faktiskt alkemi och astrologi och utifrån dessa har de moderna disciplinerna vuxit fram. Nu kommer en ny hypotes som prövas och frågan är om det är ID eller Darwinismen som är alkemin i det här fallet. Så jag menar att Kornhalls dom är förhastad.

Han förfasas också över att ”många människor förkastar vetenskapen och vill ersätta den med trossatser”. Hur ser du på det?

– Detta visar ytterligare exempel på hur Kornhall generaliserar. Bara för att man inte tror på naturalistisk darwinism så har man förkastat all vetenskap. Det är dumheter.

Är inte ID i själva verket en religiös fråga, som inte hör hemma på vetenskapliga biologilektioner?

– Jag håller med om att ID inte ska undervisas på biologilektioner, men det betyder inte att ID är ovetenskapligt. Vi undervisar ju t ex inte heller datavetenskap och matematik på biologilektionerna. Man kan istället ta hela diskussionen om ursprungsfrågorna på filosofi- eller religionslektioner och då förlägger man diskussionen om darwinismens konsekvenser där också.

Varför är frågor om Intelligent Design (ID) viktiga att debattera?

– Ursprungsfrågor har alltid varit viktiga att debattera. De är avgörande för vår självförståelse som människor.

Ser vi ett nyvaknat intresse för de här frågorna nu?

– Nej, inte nyvaknat. Det finns redan ett sådant intresse. Enligt Göran Skytte så var tittarsiffrorna som högst när han intervjuade kristna ledare. Folk verkar tycka att religiösa frågeställningar är väldigt intressanta överlag.

Vad förväntar Du Dig av debatten imorgon?

– Det är alltid svårt att veta vad man hoppas på och vad man förväntar sig. Jag hoppas att jag skall kunna leverera en rättvisande kritik av Kornhall och jag vill att svenskar skall förstå att den sekulära evolutionsläran inte är en självklarhet.

Då återstår bara att säga lycka till!

– Ja, då säger jag tack!