Nu kommer internationella reaktioner på IOGT-NTOs agerande! ” Jag hoppas IOGT-NTO:s medlemmar reagerar och väljer ett nytt ledarskap som tydligt återspeglar frihetliga värden, säger John Langlois, advokat och ordförande för Evangeliska världsalliansens (WEA) kommission för religionsfrihet. WEA organiserar cirka 400 miljoner kristna världen över.

Jag är bestört över IOGT-NTO:s beslut att utesluta pastor Åke Green på grund av hans åsikter gällande homosexuellt leverne. Green har uttalat att livsstilen är synd enligt bibeln, men han har inte hetsat mot homosexuella.

Oavsett om man håller med pastor Green eller inte, så har han rätt att hysa dylika åsikter. IOGT-NTO:s samlar människor kring tron på alkoholens farlighet och kämpar därför. Vad dess medlemmar anser i andra frågor är irrelevant.

Jag är chockerad över händelseutvecklingen. Sverige har varit ett frihetens fäste under många år, där folk varit fria att tänka och uttrycka sig; detta är en grundläggande mänsklig rättighet. Det finns ingen verklig demokrati utan åsikts- och yttrandefrihet.

Under många år har IOGT-NTO bedrivit ett mycket viktigt arbete i Sverige. Jag beundrar organisationens insatser som fortfarande behövs. Men nu verkar det som om IOGT-NTO har kapats av trångsynta personer som motsätter sig frihetens värderingar. Jag hoppas IOGT-NTO:s medlemmar reagerar och väljer ett nytt ledarskap som tydligt återspeglar frihetliga värden.

Det är ofattbart, efter vad vi borde ha lärt oss av årtionden av totalitära regimer i 1900-talets Europa, att IOGT-NTO förkastar grundläggande mänskliga rättigheter som vi européer så hårt och dyrköpt kämpat oss till.

JOHN LANGLOIS

Advokat och ordförande för Evangeliska världsalliansens (WEA) kommission för religionsfrihet. WEA organiserar cirka 400 miljoner kristna världen över.