Hatbrott med kristofobiska motiv har tredubblats under de senaste fem åren. Först nyligen har detta börjat uppmärksammas i media, även om motsvarande engagemang från politiker har uteblivit. Nyligen klottrades en restaurang som ägs av en kristen assyrier i Göteborg med IS-slagord, skriver Jacob Rudolfsson.

För några veckor sedan möttes kaféägaren Markus Samuelsson en tidig tisdagsmorgon av budskapet ”Kalifatet är här” och ”konvertera eller dö” utanför sitt kafé Le Pain Français, i Göteborgsförorten Västra Frölunda. Kaféet var också markerat med den arabiska bokstaven ”N” (nun), som har använts av Islamiska staten för att markera kristnas hus och butiker i Syrien och Irak. Pizzerian bredvid, som också ägs av
kristna assyrier var Ä för andra gången under en kort tid Ä också täckt med liknande hot. Markus Samuelsson berättar att både han, hans familj och anställda upplever sig mycket hotade.

”Vi vet att Göteborg är en av IS största rekryteringsbaser och vi hör om människor som uttrycker sympatier för IS även här i Tynnered. Tänk dig själv att ha flytt från förföljelse i ett land och sen bo vägg i vägg med en IS-sympatisör här i Sverige. Det är vardag för många människor”, kommenterade Josef Garis, ordförande på Assyriska distriktet i Göteborg till Göteborgs-Posten.

Enligt de senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådet har antalet hatbrott ökat kraftigt. Totalt 6 270 hatbrott anmäldes 2014, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Runt sju av tio fall tros vara rasistiska eller främlingsfientliga. Muslimer och moskéer har ofta utsatts för hatbrott vilket med rätta har uppmärksammats i media och mött fördömanden från det offentliga Sverige. Men hatbrott med kristofobiska motiv, som har tredubblats under de senaste fem åren, har haft den kraftigaste ökningen. Jämfört med 2013 har antalet anmälda brott ökat med 76 procent. Först nyligen har detta börjat
uppmärksammas i media, även om motsvarande engagemang från politiker har uteblivit.

Av omkring 330 anmälda brott gällde drygt hälften klotter och skadegörelse av kyrkor och församlingshem. 35 procent handlade om hot/trakasserier.

Enligt en färsk rapport från Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), förekommer det hot och angrepp mot konvertiter till kristendomen från tidigare muslimska trosfränder. I somras flydde en grupp kristna asylsökande med ursprung i Irak och Syrien ett boende i Kalmar efter att ha mottagit flera hot från radikala muslimer. Gruppen blev bland annat tillsagd att inte bära kristna symboler och kors, samt att inte vistas i de gemensamma utrymmena medan den muslimska gruppen var där. Mikael Lönngren, ställföreträdande chef för Migrationsverket i Kalmar län, utlovade ett förebyggande arbete på
förläggningarna.

Det förebyggande arbetet tycks dock redan ha missat en del av målet. Efter en domstolsförhandling i Kalmar tingsrätt släpptes en 26-åring, som påstod sig ha kämpat tillsammans med jihadistgrupper i Syrien och nu anklagats för att ha hotat en kristen flykting på asylboendet, ur häktet. Trots att flera vittnen hörde honom hota att ”slakta” och ”skära halsen” av en kristen asylsökande på boendet. 26-åringen dömdes därefter till enbart villkorlig dom för olaga hot och 8000 kronor i skadestånd. Knappast betryggande för offret då mannen nu är satt på
fri fot. Åklagaren yrkade dock på 35 000 kronor och fängelsestraff.

Nyligen väckte Stockholms domkyrkoförsamling stor uppmärksamhet när de bjöd in en muslimsk föreläsare för att hålla i Koranstudier på församlingens kurs om kristen tro. Även om man kan diskutera upplägget var motivationen god då den var att motarbeta fördomar mot muslimer och rädsla för islam. Man får dock hoppas på motsvarande initiativ för att motverka fördomar i svenska moskéer mot kristna. Svenska Evangeliska Alliansen står givetvis till förfogande för ett bibelstudium.

Jacob Rudolfsson, bitr. generalsekreterare

Artikeln har även publicerats i Dagens Samhälle: Kristofobiska hatbrott har tredubblats på fem år