– Svenska Evangeliska Alliansen går in i en expansiv fas för att möta de utmaningar som kristen tro står inför i Sverige. Från och med nu i september går Jacob Rudolfsson in som biträdande generalsekreterare för SEA. Stefan Gustavsson kan då fokusera ytterligare på det ideologiska och strategiska arbetet, samtidigt som Jacob Rudolfsson får en tyngre och tydligare roll än tidigare då vi nu bygger ut och förstärker SEA:s arbete.

Det säger Stefan Swärd, styrelseordförande för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), i samband med att Jacob Rudolfsson, samordnare för SEA, går in i rollen som biträdande generalsekreterare.

SEA:s generalsekreterare, Stefan Gustavsson tillägger:

– Det är glädjande att se hur SEA idag växer. Jag har i flera år arbetat tillsammans med Jacob Rudolfsson och sett hans kompetens. För mig känns det väldigt roligt att det samarbetet nu fortsätter med Jacob i en än mer central roll i organisationen som biträdande generalsekreterare!

Jacob Rudolfsson har arbetat som SEA:s samordnare sedan hösten 2010 och har haft ansvaret för att utforma och driva flera av SEA:s projekt, bland annat Wilberforce Akademin, Almedalssatsningarna och övrig seminarieverksamhet, utvecklat resursmaterial åt församlingar och medlemmar, samt skrivit debattartiklar. Han har tidigare gästforskat vid Hudson Institute Centre for Religious Freedom, i Washington DC, och arbetat som journalist samt inom politiken. Vid sidan om uppdraget i SEA är han en av församlingsledarna i New Life Stockholm (EFK) och styrelseledamot i Open Doors Sverige.