Så rubricerade Katerina Janouch en artikel i Allt Om Barn i höstas. Själv hittade jag artikeln på Aftonbladets hemsida. Jag tänkte Ä äntligen någon ”kändis” som höjer rösten och markerar det som de allra flesta människor i vårt land tror på och lever för. Hon fortsätter ”Familjen är framför allt världens bästa gäng Ä vi kan bråka och tjata, men i nästa stund skratta och ha kul.”

I en nätenkät (Allt Om Barn) med 1428 röstande, svarade 65% ”Ja, det är det bästa sättet för barn att växa upp!” på frågan ”Tror du på kärnfamiljen?”. 7% svarade att ”kärnfamiljen är död” och 28% svarade att ”det spelar ingen roll hur familjesammansättningen ser ut”.

Jag fortsätter att citera någon av de insändare som skrevs till följd av ovanstående; ”Jag har tröttnat på alla påhopp på kärnfamiljenÄdet är hög tid att fokusera på och faktiskt bevara det som är väldigt bra med kärnfamiljen; kontinuitet, identitet och trygghet.”. Någon annan skriver ”Äsamhället uppmuntrar oss med massor med stöd och bidrag om vi separerar men underlättar inte alls för familjer att hålla ihop. Tvärtom!”

Ibland undrar jag om ”alla” journalister, fotografer, krönikörer, politiker, skribenter och ”tyckare” lever i någon slags förnekelse att de själva är gifta, har barn och lever ett helt vanligt familjeliv Ä hur traditionellt som helst!? Skulle man fråga hela den ”mediala” påverkansgrupp som faktiskt är människor; vem och vilka som betyder mest i deras liv, så är jag övertygad om att de skulle säga; Min man/fruÄMin familjÄMina barnÄMina syskonÄMin mormorÄ

Vi står på det mobbade äktenskapets sida Ä mellan man och kvinna! Vi står på den mobbade kärnfamiljens sida Ä mamma, pappa och barn! Vi står naturligtvis på alla mobbade ensamföräldrars sida!

Former, lagar, system och media motarbetar med full kraft, dagligen Ä men Du och jag SAMarbetar MED Gud, FÖR livslånga äktenskap och trygga familjer. Glöm inte det! Ge aldrig upp Ä tillsammans är vi många och starka!

Det unika med Guds ordningar är så fascinerande att de ALLTD är bäst och är rätt för ALLA männ-iskor, oavsett religion, kultur eller tid vi lever i.

I Jer 6:16 står det ”Ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar.” Det hebreiska ordet för ”urgammal” är OLAM och betyder bl a gammal, dold , gömd, tidlös och av evighet. Redan innan Gud skapade jorden och människan, fanns Hans vägar och Han vandrade på dem. Hans vägar; sätt att tänka, tala, bete sig och relatera till varandra. Detta lade Gud ned i de första människorna, samt det övernaturliga, tidlösa och av evighet.

Samma ordalydelse står i FNs deklaration om familjen, som undertecknades av 149 länder i DOHA, QuatarÄ”oavsett kultur, religion och tid vi lever i är det bäst för människans överlevnad att familjen får allt det stöd den behöverÄ”.

Under dessa 12 år i Levande Familjer har vi mött tusentals familjer som fått tag på nytt, eller för första gången ”de urgamla stigarna” och går nu ”den goda vägen” och ”får ro i sina själar” Ä i äktenskap och familjer.

Det är värt varenda minut som vi, tillsammans med fantastiska medarbetare lagt ner, på arbetet FÖR och TRON PÅ äktenskap och familj.

Det finns inte ord för att beskriva den enorma GLÄDJE, att få se ett trasigt äktenskap bli helt eller en splittrad familj fortsätta tillsammans. Gud kan verkligen göra det omöjliga möjligt, fortfarande!

PS. När gav du din fru/man en romantiskt weekend senast? DS.

Varma hälsningar och Guds rika välsignelser
MARIE SKÖLDEBERG NYLÉN
Levande Familjer
www.livfam.org