För samhällsengagerade och kristna intresserade av politisk debatt kan det vara värt att påminna sig om att Jesus inte lät politiken ha företräde i sin undervisning, skriver Jacob Rudenstrand i en kulturdebatt.

Finns det goda politiska alternativ för mig som kristen? frågar sig Josefin de Gregorio i Dagen 20/8. Mycket tyder på att hon talar för många troende i Sverige då vi nu har möjlighet att utvärdera och sätta betyg på våra förtroendevaldas arbete.

Även om Bibeln inte tar ställning till hur skattesatser, jobbpolitik och välfärdsreformer bäst ska utformas, bejakas tanken på en stat och en gemensam samhällsordning. Vidare säger den inte vilket styrelseskick som är det rätta, däremot beskrivs överheten som en tjänare (Rom 13:4). Man kan dock konstatera att en liberal demokrati är den minst dåliga. En ofullkomlig samhällsordning är bättre än totalt kaos.

Fortsätt läsa artikeln på Dagen.se