Filipperbrevet säger Paulus om sin medarbetare Epafroditos att ”en man som han skall ni hedra”. Jag påminns om de orden när John Stott, 90 år gammal, avled under sommaren; att han fått ”bryta upp [för att] vara hos Kristus”, för att fortsätta citera ur samma brev.

John Stott var en av 1900-talets främsta och mest inflytelserika kristna ledare. Hans död kommenterades omedelbart i BBC, New York Times, The Daily Telegraph, Nyhetsbyrån AP med flera. År 2005 fanns han med på tidningen Times lista över de 100 mest inflytelserika personerna världen.

John Stott var anglikansk präst, trogen Londonförsamlingen All Souls hela sitt liv. Med församlingen som bas kom han att få ett enormt inflytande, först i England och senare internationellt. För kristna världen över var han den självklara talespersonen för evangelikal kristendom. På många håll i de snabbväxande kyrkorna i Afrika, Asien och Latinamerika är han känd helt enkelt som ”Uncle John”.

John Stott skrev ett 50-tal böcker, flera av dem översatta till svenska. Allt från bästsäljande ”Basic Christianity” till bestående teologiska verk som ”The Cross of Christ” och en lång rad bibelkommentarer av yppersta klass. Han hade, i tal och skrift, en unik förmåga att med klarhet och skärpa presentera den kristna tron. För egen del finns det ingen bibelutläggare jag hellre vänder mig till än John Stott. Han har varit avgörande för förnyelsen av tron på Bibelns auktoritet och har visat att det går att vara trovärdig och relevant utan att göra avkall på trons innehåll. I allt han gjorde ställde han evangeliet om Jesus Kristus i centrum.

Internationellt blev han välkänd genom den stora Lausannekonferensen 1974, där han var huvudförfattare till Lausannedeklarationen. De stora royalities han efterhand fick användes helt och hållet till att utbilda och träna unga kristna ledare i fattiga länder. Från 1975 och framåt var tredje världen – som han med rätta kallade ”the majority world” – hans strategiska fokus. Det är en av anledningarna till att vi hört honom relativt få gånger i Sverige; han hade andra prioriteringar än att konferenstala i Europa och USA.

Den internationella Lausannerörelsen, som SEA är den svenska grenen av, har producerat en sevärd minnesvideo tillägnad John Stott. Jag kan även rekommendera er att lyssna på några av hans tal. Webbsidan Rom1017.se har samlat ett antal av John Stotts föreläsningar och predikningar med svensk tolk (klicka här). På hans församlings hemsida finns även ett helt arkiv med predikningar som går ända tillbaka till 1966 (klicka här). Det är helt gratis och det enda som krävs är att man registrerar sig. I kommande nyhetsbrev kommer vi även att tipsa er om intressanta och givande föreläsningar och predikningar av andra ledande tänkare inom den världsvida evangelikala rörelsen.

Till sist vill jag slå ytterligare ett slag för Cape Town Commitment – Kapstadsöverenskommelsen, den text som SEA släppte på svenska innan sommaren. Huvudförfattare är Chris Wright, John Stotts efterträdare som ledare för hans organisation Langham Partnership International. Beställ den här.

John Stott avled den 27 juli. Frukterna av hans liv är bestående; han är på så många sätt ett föredöme och en inspirationskälla för oss som nu har stafettpinnen.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för SEA
(Artikeln har tidigare publicerats i en kortare version i Världen idag.)