I dag firar den evangelikala världen 100-årsminnet av John Stotts födelse. Stott är mest känd som en av inbjudarna till Lausannekonferensen 1974 (den andre prominente inbjudaren var Billy Graham) och som huvudarkitekten bakom Lausannedeklarationen som även ingår i SEA:s grunddokument.

Via YouTube hade jag möjlighet att delta i en livestreamad minneshögtid till John Stotts minne i hans hemförsamling All Souls Church i London. Förutom ledare från hela världen som berörts av Stott och hans arbete stod Chris Wright, tillika huvudförfattare av 2010 års Kapstadsöverenskommelse, för förkunnelsen. Predikotexten var Romarbrevet 1:1–7, och Wright lyfte bland annat fram Stotts systematisering av denna text i sin berömda kommentar till Romarbrevet (Bible Speaks Today):

  • Evangeliets ursprung är Herren själv
  • Evangeliet bekräftas av Gamla testamentets skrifter
  • Evangeliets substans är Jesus Kristus
  • Evangeliets omfattning är alla nationer
  • Evangeliets syfte är trons lydnad
  • Evangeliets mål är att förhärliga Kristi namn

Faktum är att det räcker att läsa igenom dessa sex rubriker för att få något av en existentiell svindel. Och då har vi inte ens kommit till själva utläggningen! Just denna rikedom i Guds ord var något som Stott skulle bli känd för, och den präglade både hans förkunnelse och hans mer än 50 böcker. På SEA vill vi stå rotade i denna rika evangelikala tradition, med ett orubbat förtroende för Kristus och den heliga Skrift. Jesus är det inkarnerade Ordet, och i honom är ”vishetens och kunskapens alla skatter gömda” (Kol 2:3)!

Därför är det också med glädje och stolthet som vi identifierar oss med den evangelikala rörelse som John Stott var en av de viktigaste representanterna för. Senare i år kommer vi att uppmärksamma jubileet också på andra sätt. Fortsättning följer!

Olof Edsinger, generalsekreterare för SEA