Onsdagen 6/4 höll vi i SEA – Svenska Evangeliska Alliansen vårt årsmöte. SEA är uppbyggt efter klassisk svensk folkrörelsemodell, som en demokratisk medlemsorganisation. Våra årsmöten har vi alltid helt öppna. Vem som helst är välkommen att sitta med och lyssna och vi brukar dessutom ge yttranderätt åt alla närvarande (men inte rösträtt; det är förstås enbart medlemmar som får lov att rösta).

Inför detta årsmöte blev vi kontaktade av tv-programmet Kalla Fakta som önskade vara med (för bakgrund, se här och här). Det förändrade situationen. Att ha ett tv-team med rullande kameror på plats i ett årsmöte med runt 50 personer fungerar förstås inte; det förändrar ju helt dynamiken för samtal och diskussioner och lägger sordin på spontanitet och kreativitet. Det ville vi inte vara med om.

Vi fick därför ändra karaktär på vårt årsmöte och göra om det till ett slutet medlemsmöte. Vi meddelade också detta till Kalla Fakta, samtidigt som vi underströk att vi gärna svarar på alla frågor om vårt arbete och att vi föredrar att göra det skriftligt.

Vi hade ett väldigt bra årsmöte, som inleddes med ett besök av statssekreterare Ulf Perbo, som talade om ”Kyrkornas roll i samhället”. Det är mycket positivt att det nu kommer så tydliga signaler från regeringen av uppmuntran och bejakelse av det civila samhället, dit kyrkorna hör. Regeringens vilja att nu – till skillnad mot förra mandatperioden – lyssna till företrädare för kristen tro, liksom till företrädare av andra religioner, är något att vara tacksam över!

Därefter vidtog årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse, revision, val av styrelse, samtal om arbetets utveckling, bön och förbön.

Ett mycket lyckat årsmöte, med ett undantag. Kalla Fakta valde att belägra mötesplatsen på Östermalm under fem timmar. Det gjorde att en del personer valde att inte komma och att årsmötet därför samlade färre personer än vanligt. En störning av den demokratiska processen i vårt arbete.

En bit in i statssekreterarens presentation valde Kalla Fakta också att ta sig in i kyrkan och upp till lokalen för årsmötet, trots att de visste att det var ett slutet möte som de inte hade tillträde till. Vi tvingades köra ut dem – och de kunde filma ”personer som verkar ha något att dölja eftersom vi från tv inte får vara där” (för att nu försöka gissa hur de har tänkt använda bildmaterialet).

Några frågor att svara på har vi däremot inte fått. Vi i SEA är inte rädda för media, vi har ingenting att dölja och vi har alltid (med undantag för situationer där vi på grund av resor inte haft möjligheten) ställt upp i intervjuer och debatter i tidningar, radio och tv.

Av olika skäl, bland annat därför att Kalla Faktas program ska handla om Frälsningsarmén och inte om SEA, valde vi att denna gång säga att vi gärna svarar på alla frågor, men vi avböjer en filmad intervju. Resultatet har blivit att vi trakasseras av Kalla Faktas redaktion och att de påverkar vårt arbete negativt.

På tal om ingenting: Anledningen till att människorna på Sicilien betalar så mycket beskyddaravgifter och att samhällssystemet efterhand blivit så korrumperat, är inte att människorna där är mer korrupta än på andra platser. Det beror istället på att maffian förföljt och trakasserat människor tills de till slut gett upp och betalat sin beskyddaravgift för att få bli lämnande ifred.

Tur att man inte lever på Sicilien; det verkar vara så ociviliserat och respektlöst där.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen