Medlemmar i Svenska Evangeliska Alliansen (ordinarie medlemmar och plusmedlemmar) är välkomna på årsmöte den 18 mars. Efteråt följer en öppen föreläsning om behovet av apologetik i kristna församlingar.

Årsmöte och efterföljande föreläsning 18 mars: Behöver tron försvaras?

Kl 17:00 Årsmötesförhandlingar (endast för medlemmar), anmälan: info@sea.nu (uppge namn och epost-adress).

Kl 18:30 Fika till självkostnadspris (40 kr)

Kl 19:00 Öppen föreläsning med Stefan Gustavsson: ”Behöver tron försvaras?”

Nyligen släpptes en avhandling om hur religionskunskap lärs ut på svenska skolor. Slutsatsen är att lektionerna domineras av ett sekularistiskt sätt att tala om religion och att ateism är den neutrala positionen. Troende omtalas flera gånger som ”konstiga”, ”galna”, ”lurade” och ”ointelligenta”. Under en betydande del av uppväxten ges alltså bilden att moderna människor inte behöver någon religion.

Världens i dag kanske främste kristne apologet, William Lane Craig, har sagt om kyrkans uppgift: ”Det är otillräckligt att vi i ungdomsgrupper satsar på underhållning som avslutas med några fromma tankar. Vi behöver träna våra ungdomar för krig. Vi kan inte skicka dem till skolor och universitet beväpnade med gummisvärd och plastrustning. Tiden för lek är förbi.” I sin nya bok ”Behöver tron försvaras? – manifest för kristen apologetik” belyser Stefan Gustavsson kyrkans kris samtidigt som han visar hur djupt förankrad apologetiken är i Nya testamentet.

Datum: fredagen den 18 mars
Plats: Café utsikten, Rehnsgatan 20, 6tr, Stockholm (T-Rådmansgatan)