Efter julhelgerna inleddes den vaccinationskampanj mot covid-19 som beräknas pågå under vintern och våren. Det normala när ett vaccin lanseras är att alla som drabbats av den aktuella sjukdomen utbrister i ett: ”Äntligen!” Men i det här fallet är det många som reagerar med tvekan. Är det verkligen befogat med en vaccinationskampanj? Är vaccinet tillförlitligt? Och mer personligt: Måste jag själv vaccinera mig?

Som kristna bör vi värna såväl samvetsfriheten som den personliga integriteten, och därmed också vars och ens rätt att välja om man ska låta vaccinera sig eller ej. Samtidigt är det önskvärt att våra ställningstaganden är så välgrundade som möjligt. Framför allt är det under vår värdighet som Guds folk – som i alla lägen är kallade att hålla sanningen högt – att tillmäta konspirationsteorier samma bevisvärde som forskningsresultat.

På sociala medier är det i nuläget en mängd rykten som florerar runt vaccinet, som vid närmare granskning visar sig vara dåligt underbyggda. Låt oss för enkelhets skull dela upp dem i 1) framställningsrelaterade, 2) medicinska och 3) eskatologiska farhågor.

1) De framställningsrelaterade farhågorna handlar om sådant som en oro kring att vaccinet har tagits fram så snabbt, misstro mot de inblandade läkemedelsföretagen och misstankar om att satsningen ”bakom kulisserna” har regisserats av Bill Gates eller andra miljardärer med förment grumliga motiv.

Om detta kan man säga att det är korrekt att flera av vaccinerna har tagits fram i rekordfart, men att de ändå har gått igenom hela den kontrollprocess (fas 1–3) som den internationella standarden kräver. Att man genom unika samarbeten och statlig finansiering har skyndat på produktionen är alltså inte detsamma som att processen har varit ett hafsverk.

Angående dolda agendor från läkemedelsföretagen och externa finansiärer kan man först och främst konstatera att det saknas bevis för några sådana, men också att det vore ytterst svårt att utan upptäckt koordinera alla de tusentals aktörer som varit involverade i processen. Nog för att vi ska vara sunt kritiska till de ofta mäktiga läkemedelsföretagen, men just därför har vi också myndigheter som ska granska deras resultat.

2) De medicinska farhågorna handlar om sådant som kopplingen till aborterade foster, lanseringen av den nya tekniken med mRNA-baserade vaccin samt – förstås – oron för olika typer av biverkningar.

När det gäller kopplingen till aborterade foster stämmer det att cellinjerna som används till flera av våra vaccin (inklusive vissa mot covid-19) går tillbaka till aborterade foster. Flera av dessa är från 1960-talet, och vaccinframställningen kräver ingen ny tillförsel av aborterad vävnad. Ett antal kristna samfund och expertorganisationer har därför uttalat sitt stöd för användandet av dessa.

Angående de mRNA-baserade vaccinerna är det sant att dessa bygger på ny forskning, men liknande metoder har visat goda resultat även i samband med cancerbehandling samt för vaccin mot rabies, influensa och Zika-virus. Oron för att mRNA:t ska förändra vårt DNA är därtill helt ogrundad, då våra cellkärnor skyddas av membran som hindrar denna typ av molekyler från att ta sig in. Till saken hör å andra sidan att alla virus – covid-19 inkluderat – för med sig just RNA (i vissa fall DNA) in i våra celler, där de förökas och gör oss sjuka.

Angående biverkningar så är ju detta den punkt där även forskarna är överens om att det kan finnas en risk – i alla fall i det längre perspektivet. Ingenting tyder på att narkolepsi skulle kunna orsakas av de nya vaccinerna (det var ju den oönskade bieffekten för knappt 1 på 20 000 som fick vaccinet mot svininfluensan), men var och en som tar vaccinet bör ändå väga fördelarna mot risken för framtida biverkningar. Bara du själv kan svara på om vaccination eller smittorisk och fortsatta restriktioner är att föredra.

De eskatologiska farhågorna, slutligen, handlar om det kontrollsamhälle som riskerar att växa fram i spåren av den nya tekniken. Även här måste man tyvärr säga att det finns fog för oron – särskilt om man bor i en diktatur som Kina. Även i Europa diskuterar man sådant som ”vaccinpass” och centrala ”vaccinvägrarregister”, och vart denna utveckling tar vägen har vi all anledning att bevaka. Men rent sakligt är inte detta något argument mot att själv ta vaccinet. Kontrollsamhället växer nämligen fram oavsett ditt och mitt personliga agerande.

Läs på hemmetsvan.se

PS. Även vår systerorganisation i Storbritannien, EAUK, har bearbetat dessa frågor. Se denna artikel: https://www.eauk.org/news-and-views/what-ethical-issues-does-the-covid-19-vaccine-raise