Cape Town Commitment – Kapstads-överenskommelsen har redan rönt stor uppmärksamhet internationellt, och vi är mycket glada över att nu få presentera samtliga tre texter om evangelisk kristen tro på svenska (Kapstaden, Manila och Lausanne) i en ny bok.

Kapstadsöverenskommelsen består av två delar. För den Herre vi älskar – en trosbekännelse och För den värld vi tjänar – ett handlingsprogram. Båda delarna präglas av en tydlig bekännelse till Jesus Kristus, ett stort förtroende för Bibelns undervisning, en konsekvent genomförd helhetssyn på skapelse och frälsning samt konkreta utmaningar att engagera sig i världens nöd. Allt formulerat med kärlekens språk.

Boken, som är på 128 sidor, kostar bara 60 kr och distribueras av CredoAkademin. Beställ här.