Jesusmanifestationen den 3 maj i Stockholm kommer sannolikt att samla ett mycket stort antal kristna. Det unika med denna gemenskap är mångfalden av nysvenskar med olika etnisk bakgrund. Dessutom möts de historiska kyrkorna med oss alla andra från senare tids väckelserörelser.

Syftet är att manifestera vår tro på att Jesus är den Bibeln säger att Jesus är, nämligen Guds Son, evighetens Herre, skapelsens Herre och vår Frälsare. Det behövs ett klarläggande inför svenska folket, efter att Jesus framställts av konstnärer och på filmduken som en vanlig människa och dessutom som en motsägelsefull och skadad person. Även om vi inte protesterar mot Ecce Homo, DaVincikoden eller ”Uppenbar(A)t” med bilder av Jesus i obscena handlingar, så måste vi ta ansvar för att manifestera vår tro på vem Jesus är.

Det är en genomtänkt och beundransvärd bönerörelse som engagerat oerhört många med fasta och bön, 24 timmar dygnet runt, med strategiska mål i bön. Det finns skäl att förvänta att den helige Ande kommer att vara utgjuten och att tusentals människor ska bli berörda. Därför inleds Jesusmanifestationen lördagen den 3 maj kl. 09.00 med ett stort förbönsmöte i Filadelfiakyrkan vid Sankt Eriksplan.

Min förväntan är att vi på stadens sju torg kommer att upptäcka nya röster med betydelse för att uttrycka budskapet. Afrikaner och araber, asiater och latinamerikaner, kineser, romer och koreaner, många finns ibland oss som nysvenska församlingar med brinnande och begåvade predikanter. Medan vanliga svenska frikyrkor har stagnerat i tillväxt, vinner de nya människor till frälsning i påtagligt växande församlingar.

Jesusmanifestationen vill upprätta idén med torgmöten och traktatspridning. Vi tror att det ska samlas minst ett tusen vid varje torg, Medborgarplatsen, Stortorget, Östermalmstorg, Norrmalmstorg, Humlegården, Sergelarkaden och i Kungsträdgården vid lunchdags. Sedan kommer alla i en gemensam vandring till huvudgudstjänsten i Kungsträdgården.

En av gästerna är pastor Hanny Mandey från Jakarta, tillsammans med departementschefen för religionsministeriet i Indonesien, Dr Jason Lase. Han är själv en kristen man och vill se hur religionsfrihet tillämpas i Europa. Hanny Mandey leder en församlingsrörelse med 12 500 församlingar och två miljoner medlemmar i fortsatt tillväxt och spännande pionjärarbete till folkgrupper som aldrig tidigare hört evangelium.

Visionen om Jesusmanifestationen gavs i ett samtal med denne indonesiske pastor då han berättade om det Gud gör i Sydostasien. Samtidigt hörde jag Guds röst tala till mig om att det som sker, ska hända också här. Efter samtalet föddes idén med det som nu tar gestalt den 3 maj och som många tror kan betyda något viktigt inför vår framtid.

Ryttargårdskyrkan i Linköping tillsammans med pingstvänner, ortodoxa och katolska kristna i hela Östergötland har på initiativ av en broder som heter Stefan Fasth abonnerat ett helt tåg med X2000 som kommer till Karlbergs Station kl. 08.45 för att sedan mer än 500 kristna ska samlas i Filadelfiakyrkan för morgonbönen. Minst ett 50-tal bussar kommer, privata bilar och många som anländer med flyg från USA, Afrika, europeiska länder och andra platser.

Samtidigt som detta sker har den helige Ande – oss ovetande – manat till liknande initiativ i USA, Australien, Nya Zeeland och i Kanada. Överallt sker stora samlingar av allt Guds folk till bön om förlåtelse och tro på en andlig upprättelse.

STANLEY SJÖBERG

– pastor Centrumkyrkan Sundbyberg

– ordförande i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen